Home

Treenigheten islam

2000 år etter Jødedommen og 600 år etter Kristendommen opprettet Muhammad islam og innlemmet den satanistiske hedenske måneavguden Allah som avgud blant 360 andre avguder over islam. Vi finner spor etter flere av disse andre avgudene i Koranen 53:19 - 20 hvor stjerne avgudene al-Lat, al-Uzza og Manat som av de satanistiske hedningene som ble betegnet som døtrene til måneavguden Allah Om Islam. Tidligere svar; SPØRSMÅL OG SVAR. Treenigheten Spørsmål. Tror muslimer at den kristne treenigheten består av Gud, jomfru Maria og deres felles sønn Jesus?. I denne saken vil jeg reflektere litt over noen (av enda flere) muslimske innvendinger mot treenigheten. 1. Gud er absolutt én. Islams lære om at Gud er absolutt én kalles for Tawhid. Dette monadiske gudsbegrepet blir av muslimer sett på som det ultimate, feilfrie og udiskutable bildet på hvem Gud er Treenigheten och islam. 2018-06-08 | I kyrkans år har vi nu trätt in i Trefaldighetstiden, där vi får fördjupa oss i livet med Gud som Fader, Son och helig Ande. Samtidigt firar många muslimer Ramadan, utifrån en helt annan förståelse av Guds väsen

FORKLARING AV TREENIGHETEN I BIBELEN FOR MUSLIMER - Ikke

Islam.n

 1. Treenigheten er læren om at Faderen, Jesus og Den Hellige Ånd er tre personer, men én Gud. Shirley C. Guthrie Det islam lærer om Jesus er lik troen til noen av de tidlige kristne. I Koranen henvender Gud seg til de kristne, og sier om Jesus (oversettelse av betydningen): «Å Bokens folk, ikke overdriv i deres religion,.
 2. Islams syn på den kristna Treenigheten. 2001-01-27. Fråga. Hej Daniel, Jag läser följande på islamsk site på nätet: (www.islamguiden.com), jag citerar: Treenighetens doktrin enligt Kristendomen innebär att det finns tre separate gudomliga personer i Gudfader, Gud sonen och Gud den helige anden
 3. Uttrykket treenighet brukes for å betegne den kristne læresetningen at Gud eksisterer som en enhet av tre distinkte personer: Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Hver enkelt av disse personene er forskjellig fra de andre, dog likevel identiske. Med andre ord, hver enkelt er guddommelig, men utgjør ikke de andre personene i treenigheten
 4. Når treenigheten begrenses av sin egen hellige kjærlighet, er det blasfemi i islam. Men da blir enhver forståelse av moral og sannhet umulig, og årsaken er like skremmende som den er opplagt. For det første kan ikke Allah la seg binde av noe, han kan ikke som treenigheten inngå en pakt med mennesket, alt må være mulig for ham
 5. En av de största och äldsta sajterna om islam på svenska. Förutom en gedigen information om islams läror kan du här ställa dina frågor om islam eller om konvertering till islam
 6. Når Treenigheten begrenses av sin egen hellige kjærlighet, er det blasfemi i islam. Men da blir enhver forståelse av moral og sannhet umulig, og årsaken er like skremmende som den er opplagt. For det første kan ikke Allah la seg binde av noe, han kan ikke som Treenigheten inngå en pakt med mennesket, alt må være mulig for ham
 7. islam For det første er svaret dette: Bare Gud vet! Å forsøke å streke opp retningslinjer for hvem som kommer til paradis, kan være en farlig ferd. Koranen sier ganske mye om det. Men vi skal passe oss for å stille oss i Guds sted

I islam er også alt mulig for gud, men bare ikke treenigheten. Islam godkjenner jomfrufødsel, men benekter treeningheten, Jesu død - og følgelig da også Jesu oppstandelse. Problemet med treenigheten kan formuleres slik, filosofisk.spekulativt: Hvis man ved tankens hjelp forsøker å gripe det ene , har man faktisk satt seg ut over nettopp det ene , og så er man like langt Treenigheten. Muslimer uppfattar den kristna tron på den treenige Guden som oförenlig med tron på den ende Guden. I Koranen framställs en vrångbild av den kristna treenigheten, det vill säga en treenighet som består av Allah, Jungfru Maria och deras son Jesus, en treenighet som ingen kristen kyrka tror på I islams gudsbilde er et slikt forhold mellom Gud og mennesker umulig. Gud er altfor opphøyd. Jesu tale om Gud som en himmelsk far, virker nærmest bespottelig. Det er en helt fremmed tanke at vi skal elske Gud og at Gud elsker oss. Islam handler om å lyde Gud. Å elske Gud handler om å underkaste seg ham

Respons til innvendinger fra muslimer om treenigheten iTr

Kristendom og islam er begge monoteistiske religioner med samme opphav. Generelt sett er det mulig å dele frelsen i to. Den kan oppnås enten gjennom nåde, beskrevet som guds tilgivende kjærlighet, og/eller handling. Det aller mest fundamentale innen kristendommen, er troen på treenigheten, og Jesus som guds sønn Treenighetsläran är en teologisk teoribildning inom kristendomen, som redogör för en gudsuppfattning, enligt vilken Gud är en enda till sitt väsen, men samtidigt tre hypostaser eller personer - Fadern, Sonen (Jesus Kristus enligt sin preexistenta natur och som inkarnerad människa) och Anden (Den Helige Ande).. Förespråkare av denna teori hävdar att förekomsten av tre hypostaser. Merk at ordene, «Gud er en, og det er ingen gud uten han», finnes på gresk ca. 400 år før islam. Det 6. økumeniske rådet i Konstantinopel i 680-681 var uenige om treenigheten. En deltaker var strengere monoteistisk. Han mente at en forståelse av treenigheten kunne tolkes som polyteisme Hva med treenigheten? Jeg har forstått det slik at Gud, Jesus og Den Hellige Ånd er en. Vil det da si at Gud drepte seg selv og sto opp igjen tre dager senere? Men Gud kan jo ikke dø, for Han har jo alltid vært der. Se Salmene 90,2 («Før fjellene ble født og du skapte jorden og jorderike - ja, fra evighet til evighet er du, Gud.») Dette har jeg virkelig vanskelig med å forstå.

Treenigheten och islam Svenska Evangeliska Allianse

Treenigheten er et dogme innenfor kristen tenkning. Det vil si at det er en læresetning, Kristendommen og islam; to monoteistiske religioner . Kristendommens tanke om at Gud er én men samtidig også tre, er det sterkeste ankepunktet eller det islam kritiserer kristendommen mest for Islam: Kristendom:-strengt monoteistisk -monoteistisk, men treenigheten-umulig å forstå allah -mennesket skapt i guds bilde-gud kan ikke avbildes -gud kan avbildes -gud ikke menneskelig -bibelen skrevet av mennesker. Legg inn din oppgave! Vi setter. Dette fordi det legger føringer for hva følelser og opplevelser skal rettes mot (Allah i islam, treenigheten i kristendommen), hva slags ritualer som skal vektlegges (for eksempel bønn i monoteistiske religioner og ofringer i polyteistiske religioner), og hvilke kunstneriske uttrykk som aksepteres (ikke-billedlig kunst i islam, svært menneskelig kunst i hinduisme) Gud ble menneske, Jesus er Gud inkarnert, men for en muslim er dette blasfemisk - Jesus, et menneske, kan ikke være Gud, og muslimene tror ikke på treenigheten. Jeg synes ikke disse argumentene er holdbare. Kristendommen og islam har jo samme utgangspunkt, historiene i Det gamle testamente, og samme profeter

Den hellige treenighet - Wikipedi

 1. «Islam i en moderne verden» begynner på Steinerskolen. eksentriske utlegninger av kristen doktrine overgår Waage seg selv når han framstiller Ole Hallesby som fornekter av treenigheten
 2. Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget.VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes
 3. Islam kritiserer kristendommen nettopp for denne tankegangen om at Gud er én men samtidig tre. For muslimer er dette et brudd med det strengeste dogmet i islam, nemlig om Guds enhet, slik det uttrykkes i den islamske trosbekjennelsen: Det finnes bare én Gud, og Muhammed er hans profet. Hva Koranen sier om den kristne treenigheten: Sure 4.
 4. I dag utfordres vår tro på en særlig måte fra Islam. Siden troen på en Gud i én person er letter å umiddelbart forstå er det viktig at vi i gudstjeneste og undervisning stadig åpner nye sider av troen på en treenig Gud for oss selv og de vi formidler til. Rikdommen i treenigheten er uuttømmelig
 5. Islam julistaa yksinkertaista ja ilmiselvää Jumalan ykseyttä. Sen esittämä jumalkäsite on vapaa kaikesta antropomorfismista ja mytologiasta. Se vahvistaa Jumalan ainutlaatuisuuden ja sen, että Hänellä ei ole ketään kumppaneita jumaluudessaan
 6. Ecclesia Gnostica Norvegia, gnostisisme, Gud, guder, Jan Valentin Sæther, Treenigheten Fra livssynssamfunnene arnold Dette må seriøst være et av de dummeste innleggene jeg noensinne har sett

- I islam møter vi på mange måter et statisk gudsbilde. Allahs allmakt og opphøyethet definerer gudsrelasjonen, sier Thoresen. Koranen sier at Allah er mennesket nærmere enn dets egen hovedpulsåre, men Thoresen mener konsekvensen av det muslimske gudsbildet blir en veldig avstand mellom Skaperen og hans skapninger Islam: Livet etter døden: Kristne vil være hos Herren i Himmelen (Fil 1:21-24) i våre gjenoppståtte kropper. (1 Kor 15:50-58). Ikke kristne vil bli kastet i Helvete for evig (Mat 25.46) Det er et liv etter døden (75:12) enten som et ideelt liv i Paradis (29:64) for troende muslimer eller i Helvete for de andre: Engle Noen ganger omtales Gud som én, av og til som to, og av og til som tre: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd - det vi kaller treenigheten. Gud er alltid én og tre, samtidig. Han er udelelig, Gud er én i sitt vesen - altså i hvordan han er - med én bevissthet, ett subjekt Den heliga treenigheten. Jag har under en längre tid funderat på och försökt att förstå den heliga treenigheten. Har läst i olika skrifter och genom samtal försökt att komma fram till hur det är tänkt, men det kvarstår alltid några frågor

monoteisme - Store norske leksiko

Islam: Gud kalles Allah. Allah er én person. Det er ingen annen Gud. Han er skaperen av universet (3:191), herskeren over alle ting (6:61-62) Kristendommen: Gud er en treenighet av personer. Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Treenigheten er ikke tre personer i én gud, heller ikke én person med tre naturer. Trinitarismen er strengt. Begreper. Islam fremstår snarere som den diametrale motsetning av kristendommen. Mens Allah i sin allmakt blir amoralsk, er Treenigheten bundet av sannheten om sin hellige natur, og dermed moralsk. Det er derfor naturlig at Allhahs profet og Treenighetens Jesus Kristus opptrer så ulikt som de gjør Kirken banet motorvei for islam i Norge. Kirken grep begjærlig muligheten for å styrke egen makt i Norge da islam meldte sin bredere ankomst. Antakelig derfor gjorde Kirken hva den maktet for å legge til rette for at islams røtter i Norge skulle få gode vekstvilkår «Og dette er den felles kristne tro, at vi ærer én Gud i Treenigheten og Treenigheten i enheten, idet vi hverken blander sammen personene eller deler vesenet. For én person er Faderens, en annen Sønnens, en annen Den Hellige Ånds.» - Den athanianske trosbekjennelsen . Continue reading → Post ID 54

En religion er alevismen. Den sprang ut av sjia-islam, og navnet alevi betyr tilhører Ali. Det som jeg finner spennende ved denne troen er at den ligner den kristne unitarismen, med det universielle budskapet om Gud f.eks , selv om alevismen er litt mer lukket og tilhengerne for det meste er etniske kurdere, og dermed kanskje ikke så universielt rent folkemessig Treenigheten. Gud er Far, Sønn og Ånd. Hvordan kan testamentet Det nye testamentet Det ondes problem etikk evangelienes troverdighet fem alene film fornuft frelse gud Håp identitet islam Jesu oppstandelse Jesus jul Kjærlighet korte svar Legenden om Narnia livssyn Luther Narnia Paulus populærkultur påske reformasjonen Salomos ordspråk. Kirkens naivitet i møte med islam. Hvor mange i Norge vet at Den norske kirke har et eget «utenriksdepartement» som heter Mellomkirkelig råd? Mellomkirkelig råd har vært mer opptatt av politikk enn teologi, eller mer opptatt av multikulturalisme enn av treenigheten I møte med islam er Den norske kirkens Mellomkirkelig råd var mer opptatt av politikk enn av teologi, eller mer opptatt av multikulturalisme enn av treenigheten. Og så langt jeg har registrert har heller ingen sentrale i Dnk tatt til motmæle mot Tvedts argumentasjon og dokumentasjon Religion Kristendom, Islam och Judendom Kristendom. Den heliga Treenigheten Testa Studi. Hej! Du ser Ibland säger man att treenigheten är som vatten. Vatten kan finnas i flytande form, men också som is, eller ånga. Det är fortfarande samma sak, men i tre olika former

Er treenigheten bibelsk? I det hele tatt? NYTT TEMA. Side 1 av 2 Neste > Innlegg: 444. BibleDan16. 11.11.01 15:33. Del. Fred mellom kristendom, islam og jødedom; En måte for alle. Desember 20, 2018 August 10, 2019 David Wexelman Blogg, Israel, livsstil, Religion.

Abrahamitiska religioner används ofta inom religionsvetenskap, pluralistiskt orienterade religiösa riktingar och Islam som en samlande beteckning för judendom, kristendom och Islam, vilkas profeter och grundare Moses, Jesus och Muhammed enligt religionernas egna urkunder skulle vara ättlingar till patriarken Abraham.Begreppet är därför ibland även använt om ytterligare ett antal. Du er her: Skole > Jesus - en profet i islam. Jesus - en profet i islam. Det er en skrift om kristendommens historie frem til i dag. Spesielt konflikten mellom unitarer og de som tror på treenigheten. Redaksjonen gjør oppmerksom om at bidraget er innsendt av en muslimsk organisasjon

Islam er ikke bare en religion; den bærer det samme budskapet forkynt av Moses, Jesus og Abraham. Islam betyr «underkastelse til Gud», som lærer oss å ha et direkte forhold til Gud. Vi blir påminnet om at Gud skapte oss, og at ingen annen en Gud skal tilbes Mens Vi venter - nye artikler på www.mensviventer.com. Mens Vi Venter TV er en programserie laget av ekteparet ekteparet Elin og John Berglund i samarbeid med Bibelkanalen.no. Denne programserien tar for seg noen av de mange temaer relatert til kristendom, teologi, arkeologi og profetier som er knyttet opp mot Jesu annet komme Islam Net HiOA har søkt om å bli godkjent som studentforening ved HiOA. Vår nye nettavis Khrono har sørget for å publisere søknaden. Den gir verdifull informasjon om organisasjonens målsetting, kultur og arbeidsformer. I en kristen kulturkrets kan man snakke om evangeliene, treenigheten, Abraham og de sju dødssynder uten at folk ser rart på deg. Dette er jo barnelærdom Feiloppfatning: Den hellige ånd er en person og er en del av treenigheten, slik man får inntrykk av i 1. Johannes 5:7, 8 i noen bibeloversettelser, blant annet King James Version.. Fakta: I 1. Johannes 5:7, 8 i King James Version er disse ordene tatt med: «For det er tre som vitner i himmelen: Faderen, Ordet og Den Hellige Ånd.Og disse tre er ett Mange er nysgjerrige på slektskapet såvel som ulikhetene mellom kristendommen og islam. Som hvorvidt man egentlig tilber den samme guden. Daniel Joachim Kleiven tar for seg dette spørsmålet gjennom en kristen, filosofisk tilnærming. Av Daniel Joachim Kleiven Etter hvert som islam har blitt mer synlig i Norge, både i den offentlige samtalen og i bybildet, virker [

Treenigheten bemärker att Jesus är liksidig med Gud och Heliga Anden Min fader är större GUD har uppenbarat den Heliga Koranen och Islam för alla i världen och se hur den tas emot. Vi kan inte göra Jesus en GUD bara för grekerna hade den ideo av mängudar KOm i dikkusjon i dag, om dette fenomenet. I den kristne tro består Gud av, den hellige ånd, jesus og faderen. Er det slik at jesus er Gud? Og finner man argumenter for dette i bibelen, slik jeg vet nevnes ikke dette noe sted? Er mna krsiten dersom man IKKE tror at jesus er Gud, men bare hans sønn

Kristen tro - Treenigheten. 4. juli 2015. Jødedommen - kristendommens opphav. 29. mars 2017. Legg igjen et svar Avbryt svar. Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med * KOMMENTAR. Navn * E-post * Nettsted Hva er likheter og forskjeller mellom jødedommenog kristendommen med tanke på verden og universet, synet på Jesus, menneskesynet, frelse og etikk? Utdrag fra Tro som bærer kap. 3 fra Møte med andre religioner og livssyn «Hva skal vi gjøre med islams dogmatiske fornektelse av treenigheten, inkarnasjonen og korset? Hvordan kan islam frigjøres fra sin loviske tvangstrøye? Hvordan kan vi overvinne islams polemiske og aggressive, syke så vel som undertrykkende, overlegne holdning i konfrontasjon med andre?» var spørsmål han stilte da jeg intervjuet ham i Mar Musa for 13 år siden

islam bahá'í sikhisme Den heilage treeininga er i kristen doktrine ei nemning på Gud . Ho definerer Gud som eitt vesen, men tre personar: Faderen , Sonen og Den Heilage Anden Om treenigheten og oss Preken i Bergstadens Ziir under høymessen på treenighetssøndag, søndag 7. juni 2020. De elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte

Video: treenigheten - Store norske leksiko

Kristendomen högstadiet

Islamisme - Wikipedi

Islam skiller seg fra kristendommen i flere viktige måter. Til å begynne med, ikke islam anerkjenner treenigheten av Gud, Kristus og Hellig Ånd. Muslimer tror at Trinity grenser på polyteisme, og muslimer anerkjenner bare én Gud. Muslimer heller ikke tror på arvesynden,. Treenigheten i den ortodokse kirke. Den norske kirke, Frikirker, Troen på treenigheten regnes som og selv om forståelse noen ganger kan avvike fra den vanlige katolske eller ortodokse. Hellige Treenighet kirkeforening skal bidra til å gjøre den russiske ortodokse kirkens tro og tradisjoner mer tilgjengelig for norskspr&a.

Religion, alternativt og filosofiske spørsmål; Meny . Forside Siste innlegg Regler Blogger Ubesvarte tråder Temaoversik Dette er et autorisert nettsted som publiseres av Jehovas vitner. Det er et studieverktøy som gjør det mulig å søke i publikasjoner utgitt av Jehovas vitner på forskjellige språk Treenigheten er ikke en bibelsk lære? ved Allan Stump. Skrevet 14. oktober 2014 av Elin. 3 møter av Allan Stump holdt på Grorud menighetshus Med en utrolig Bibelkunnskap går Allan Stump igjennom Bibelens lære om Faderen og Hans Sønn. Kommentarer er skrudd av for Islam. Grenser og konsekvenser. Skrevet 14. oktober 2014 av Elin

Hvem er Jesus i islam

 1. Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd. Hvem? Hva? Hvor? Hva er greia med Den hellige ånd, egentlig? Den tredje personen i treenigheten. Gud er tre personer, men samtidig èn Gud. Hvordan går det an? Kristendomskunnskap / kristen apologetikk: Denne undervisningsressursen er en del av en serie med fire korte videoer. Presten Lars Ivar Bratsberg [
 2. omgangskreds; det evige spørgsmål om treenigheden.. Jeg er klar over, at vi i den kristne tro ser det som en samlet enhed, og at synet på dette er lidt forskelligt i forhold til, om det er den protestantiske, katolske eller ortodokse synsvinkel
 3. Islam erkänner Jesus som en i raden av profeter, men förkastar tanken på att han är Guds son. Här går den stora skiljelinjen mellan kristendomen och de andra världsreligionerna. Den kristna läran , tron och liturgin har sin bas i att Jesus Kristus är sann Gud, Guds enfödde son
 4. Islam. Nya Artiklar. Kontakta Oss. Personerna i den Heliga Treenigheten är således skiljda i den bemärkelsen att de innehar unika roller och funktioner- Därför är Fadern varken Sonen eller den Heliga Anden. Sonen är varken den Heliga Anden eller Fadern
 5. Heller ikke overfor kristendommen viser islam noen form for toleranse. Den kristne læren om treenigheten avvises som en forfalskning av den opprinnelige åpenbaring, og de kristne trues — som alle vantro - med alskens dødsstraffer, fra bålbrenning til å skåldes med kokene vann. Radikale muslimer i Veste
www

Islam och Treenigheten - fragaprasten

Den tidligere Muslimen Nabeel Qureshi (nå kristen apologet) gransket alle kristne påstander før han kom til tro på Jesus. Dette gjorde at ha.. Islam er basert på aksept av Gud som en entall enhet. I den islamske troen blir ideen om treenigheten avvist. Muslimer bruker Tawhid for å forklare sin oppfatning av Gud, der Gud beskrives av tre elementer. Den første er Guds enhet, hvor Gud blir akseptert som den eneste guddommelige skaper, beskytter og kommandør Noen punkter til islam, kristendom og toleranse:1.) Islam kan inkludere kristne og jøder. Det finnes troende og rettferdige blant dem. Koranen påker dette fl I kristendommen så kommer du til Himmelen automatisk ved å tro på jesus, men i Islam så kreves det gode gjerninger, samtidig at du spør om tilgivelse ( ber om tilgivelse). du kan også sammenligne hva Islam sier om treenigheten og jesus. Sammenlign likheter og forskjeller mellom jesus i bibelen og koranen

Hva er Treenigheten? CARM

Treenigheten (Gud, Jesus og Den Hellige Ånd) i kristendommen er skjult polyteisme. Kristendommens kritikk av islam: Fri vilje vs. Fatalisme/determinisme - i islam har mennesket ikke reelt en fri vilje 18 Ingen skal høre mer om vold i ditt land, om herjing og ødeleggelse innenfor dine grenser. Du skal kalle murene dine Frelse og portene dine Lovsang. 19 Solen skal ikke lenger være ditt lys om dagen, måneskinnet skal ikke lyse for deg, men Herren skal være ditt lys for evig, din Gud skal være din herlighet Islam, også, forgrenet ut av kristendommen. Mange av islams trosretninger og lover ligner på jødedommen og kristendommen. Imidlertid har islam og katolisisme den lengste registrerte historien fylt med konflikter, mot hverandre og andre. Katolisisme, en sekte i kristendommen, tror på Den Hellige Bibel og den romersk-katolske kirke Languages. Čeština; Deutsch; Español; Français; Italiano; Nederlands; Previous article; Next articl

Eksisterer moderat islam? - Dage

Islam justerer Bibelens profetier til å passe islams eget verdensbilde. - I islam finner ikke Dommens dag sted før muslimske stammer slår jødenes stammer i deres land. Når jødene er kommet tilbake til landet, er det således en forutsetning for oppfyllelsen av «islamske profetier», sier Shoebat med henvisning til Koranens eskatologi eller det som heretter skal skje Treenigheten. Faderen er en vis, gammel mann i kongeskikkelse. Sønnen er den lidende Jesus på korset, og Den hellige ånd er en hvit due. Albrecht Dürer (ca. 1510) Islam lär att människan blir frälst genom sin tro och sina goda gärningar. Eftersom Koranen förnekar Jesu död och försoning, finns heller ingen frälsning i Jesus Kristus. Islam lär att människan blir frälst genom sin tro och sina goda gärningar. Man tror att två änglar, som sitter på vardera axeln, följer varje människa

www.islamguiden.co

(Her skiller Ahmadiyya-islam seg fra de to hovedretningene i islam.) Siden Jesus ikke døde, fines det heller ingen oppstandelse. Jesus er ikke Guds Sønn, for det er den verste blasfemi (shirk) innen islam å kalle noen Guds Sønn. Treenigheten er både shirk og ulogisk, og Jesus sa i alle fall aldri om seg selv at han var Gud Islam blir ofte beskyldt for å være en voldelig religion. En sentral utfordring er kristendommens dogme om treenigheten, som støter an mot islams strenge monoteisme. Samtidig aner man konturene av en alliansebygging mot en felles motstander: ateismen i vestlige samfunn Men når det gjelder islam, er det knyttet til en voldsom opplevelse av treenigheten, gjennom møtet med C. S. Lewis' tekster. Når du for alvor tar tak i det kristne gudsbildet, i treenigheten, så blir budskapet i islam så iøynefallende at jeg ikke kan la være å si i fra om det

Gudsbegrep og relasjoner - Documen

Et eksempel kan nevnes: Koranene og muslimene benekter treenigheten. I Sure 5, 73 i Koranen kommer dette til uttrykk: Vantro er disse som sier Allah er en av tre Det er bare en gud. Trosbekjennelsen er det viktigste symbolet ved Islam, og det er det som sier hvordan du skal tilpasse deg etter Islam og Allah Islam skiller seg fra kristendommen i flere viktige måter. Til å begynne med, denne religionen gjenkjenner ikke treenigheten av Gud, Kristus og Den Hellige Ånd. Muslimer tror at treenigheten grenser på polyteisme, og muslimer anerkjenner bare én Gud Treenigheten. Ordet treenighet står ingenstans i Bibeln, så ska vi då tro på den Treenigheten er tre av disse, men uttrykket har blitt det dominerende for å beskrive den individuelle delen av Gud: Faderen Sønnen og Den hellige ånd.Inkludert i læresetningen om Treenigheten er en streng monoteisme som er læren at det eksisterer et enkelt individ i hele universet kjent som Gud som.

Fra Islam Til Kristendom Images - DespiteGrundläggande jämförelse av kristendom judendom & islamPlugga åk 7: Islam - MoskéäLdsta religionenKonverteringen sjokkerte familien

Islam del 1 -sentrale trekk (Trosartiklene (Det er bare en Gud (Skaper : Islam del 1 -sentrale trek I islam anerkjennes Jesus som en stor profet, men ikke som en guddommelig person. For øvrig: Tre-enighetslæren var ikke noe selvsagt blant de første kristne og det tok lang tid før det ble nedfelt som et kristent hoveddogme. Bruno, som var kristen, ble brent i år 1600 fordi han fornektet treenigheten Her befinner islam seg på en helt annen planet. Islam er nettopp en blanding av politikk og religion, og det som kjennetegner islam internasjonalt, er en fullkommen men han ønsker barmhjertighet. Både treenigheten og offerlæren synes åpenbart oppkonstruert i ettertid. Men det som er ytterst betenkelig ved kristendommen, er ikke. Test deg selv i kristendommen. Nødvendig programvare; Læreplan; Kontakt oss; Rettighete Riktignok tror ikke muslimer på treenigheten, men Jesus fra Nasaret er like fullt en viktig figur i min islamske tradisjon', både i kristendommen og islam, fremmet

 • Kameratvurdering udir.
 • Honda snøfreser hss 970.
 • Fonologisk bevissthet definisjon.
 • Disney store budapest.
 • Hudpleiesalong ålesund.
 • Agent orange trump.
 • Privat gynekolog sandefjord.
 • Feuerblume pflanze pflege.
 • Leipzig live.
 • Suzuki gsx r 750 2017.
 • Rimelig frisør majorstuen.
 • Ram aker.
 • Modern art.
 • Cafe seeterrassen kommende veranstaltungen.
 • Maggie q.
 • Thule dachbox mieten.
 • Lets do it irish terrier.
 • Dyret gnu.
 • Klor mot mose.
 • Zelda ocarina of time hyrule castle.
 • Tv live.
 • Carbon monocoque herstellung.
 • Home.no hjemmeside.
 • Traueranzeigen döbern.
 • Aqualand köln lasershow.
 • Brøkregning 7 klasse.
 • Quicktime pro download.
 • Stiga snøfreser st 5266 pb trac.
 • Basset hound haltung.
 • Joey wikipedia.
 • Ein farbton kreuzworträtsel.
 • Howl poem.
 • Drap i norge på 90 tallet.
 • Bygdøy fotball.
 • Fotos de la chilindrina animada.
 • Fornye pass i lillestrøm.
 • Dansstudio de haan groningen.
 • Førerrettigheter d3.
 • Edmonton mall.
 • Pitabrot mit falafel.
 • Vinterfiske redskap.