Home

Hva er et absorpsjonsspekter og hvordan oppstår det

Et absorpsjonsspekter dannes når lys absorberes av stoffet som lyset går igjennom eller reflekteres fra. Dette stoffet absorberer bestemte bølgelengder av lyset og disse bølgelengdene vises som svarte linjer i et absorpsjonsspekter. Linjene ble først lagt merke til av den tyske optikeren Joseph von Fraunhofer, slik at linjene fortsatt kalles Fraunhoferske linjer Elektronsprang og absorpsjonsspekter I dette forsøket skal du bruke en simulering til å løse oppgaver. Før du går løs på simuleringen og oppgavene, bør du lese om hva som skjer når lys går gjennom en gass, og studere bildet av hvordan spekter dannes Disse svarte strekene er på ulikt sted for alle gasser, og det er derfor mulig å se på et slikt spekter hva slags gass lyset har gått gjennom. Dette kalles gassens absorpsjonsspekter . Dersom en gass varmes opp så mye at den begynner å lyse, vil den sende ut stråling av noen bestemte bølgelengder Hei.Er det noen som vet hvordan man ut ifra et absorpsjonsspekter kan vite om en stjerne er kortbølget eller langbølget? Absorpsjonslinjene til stjernenenes absorpsjonsspekter har noe med stjernenes temperatur å gjøre. For eksempel så kan det være sånn at det er flere absorpsjonsslinjer (mørke li..

Absorpsjonsspekter - Wikipedi

Emisjonsspektrum er spekteret fra lys som kommer direkte fra lyskilden. Det viser hva slags lys kilden emitterer (sender ut). I likhet med absorpsjonsspekteret kan emisjonsspekteret være et kontinuerlig spektrum eller et linje- eller båndspektrum. Skriv et svar til: Hva er forskjellen på et emisjonsspekter og et absorpsjonsspekter? Du må være pålogget for å skrive et svar til dette spørsmålet. Klikk her for å logge inn. Har du ikke en bruker på Skolediskusjon.no? Klikk her for å registrere deg Start studying kap 4 Stråling. Naturfagsprøve uke 47. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Hva er et traume, og hvordan oppstår det? 1 kommentar. Posted on 12.01.2018 kl. 17:05 . Man skiller gjerne mellom enkeltstående traume og komplekse traumer. Felles for begge er at de berører våre følelser i sterk grad. Det er også stor forskjell mellom traumer i voksen alder og barndomstraumer

Naturfag Påbygg - Elektronsprang og absorpsjonsspekter - NDL

 1. Det gjør de gjennom at gassmolekylene løser seg opp og legger seg mellom vannmolekylene. Et veldig lite antall av karbondioksidmolekylene reagerer også med et vannmolekyl, og blir til det som egentlig er selve kullsyreboblene. Tenk deg at et kullsyremolekyl (CO2) tar OH fra vannmolekylet (H2O)
 2. Start studying Naturfag, kapittel 2. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 3. Er det for mye magma under jordskorpen, oppstår en ny vulkan eller en eksisterende får utbrudd for å utlikne trykket under bakken. Magma er betegnelsen for smeltet steinmasse som befinner seg i jordas indre. Lava er den smeltet steinmassen som kommer ut av vulkanen og ut over jordoverflaten når en vulkan har utbrudd

Innledning Takykylax er en spesiell type toleranse som utvikler seg mot narkotika eller andre stoffer. Derfor, siden det er en form for toleranse, involverer begynnelsen av takykylaxi en reduksjon i kroppens følsomhet over for et bestemt legemiddel eller til et spesifikt giftig stoff. Det er i utgangspunktet to forskjellige former for toleranse: kronisk toleranse og takykylaxi , også kjent. Emisjonsspekteret til et grunnstoff viser hvilke bølgelengder grunnstoffet kan sende ut. Hvert grunnstoff har sitt unike emisjonsspekter. Røntgenfluorescens (XRF) er en analysemetode til å bestemme kjemisk sammensetning til et sammensatt stoff. Emisjon betyr utsendelse, men i denne sammenheng: utstråling.. Når et stoff tilføres energi til det gløder, vil det avgi elektromagnetisk. Hva er et absorpsjonsspekter og hvordan oppstår det? Linjespektrene kan også fortelle oss hvor mye det er av de forskjellige stoffene Et absorpsjonsspekter er et spekter der lys ved bestemte bølgelengder er absorbert. Hva kan rødforskyvninger fortelle oss annet enn bare hvilken vei objektet går absorpsjonsspekter Hvordan oppstår det og hva kan gjøres? POPULÆRVITENSKAP: Våren er kommet, men vinterens kulde gir fortsatt noen etterdønninger. Ikke minst gjelder dette for vegene våre - hvem har ikke kjørt på veger med telehiv og på grusveger som kan være bløte og vanskelige i teleløsninga

Naturfag Påbygg - Stoffer og temperaturer - NDL

Endringer i hjerterytme og puls er vanlig. Heldigvis utgjør de i mange tilfeller ikke noen form for problem. Så hva er arytmi og hvordan oppstår det Hva er en ekkymose og hvordan oppstår det? 04 juni, 2020. Ekkymose er en lesjon i huden, på samme måte som et blåmerke, og det er veldig viktig i juridisk medisin. I dag skal vi her fortelle deg hvordan det dannes og hva årsakene kan være. Verdens blodgiverdag hjelper til med å redde liv Hva er stråling? side 7 energipakke. Denne energipakken kalles foton og er lys. Avhengig av energien til fotonet får vi se ulike farger. Dette fenomenet kalles eksitering. Dersom vi sender sollys (hvit lys) gjennom en gass, kan vi oppleve å se et spekter med mørkere linjer - et absorpsjonsspekter. Også her skyldes dette fenomenet eksitering Vi vet at motiverte og engasjerte elever og lærere er et godt grunnlag for læring, trivsel og utvikling på skolen. Men motivasjon og engasjement lar seg ikke uten videre styre, og det finnes ingen magisk pedagogikkformel som skaper engasjerte elever og lærere. Grunnen er vel så enkel at engasjement er ekte vare, lodder dypt og trenger frihet, selvstendighet og et I utgangspunktet er det enkelt å lage vaksine mot alle virus. - Det var derfor helseministeren i USA uttalte på 80-tallet at en vaksine mot HIV var kort tid unna. Det er enkelt å lage vaksiner. Problemet oppstår når et virus muterer og forandrer seg så ofte, at det er vanskelig å lage en vaksine som henger med

2. Planter er veldig enkelt å klone, de aller fleste planter overlever og blir til to om du knekker av et blad fra stilken og setter det i vann. 3. Om du kutter av et froskebein så tviler jeg på at det vokser ut ett nytt ben på frosken, og enda mer på att beinet vokser ut til en ny frosk Hva blæremola er og hvordan det oppstår. 07 desember, 2018. I denne artikkelen forteller vi deg om blæremola. Dette er et avvik som oppstår etter befruktning. har en eller to sædceller befrukter et tomt egg, og det genetiske bidraget kommer fra faren som en helhet Hvordan ansvaret er praktisert vil variere med hvilke oppgaver som ligger innenfor den aktuelle virksomhetens ansvarsområde, hvordan virksomhetene er organisert og hvordan oppgavene er delegert. Planlegging av kapasitet for det totale antall sengeplasser i akuttpsykiatri i en helseregion vil for eksempel være et ansvar som ligger hos administrerende direktør i det regionale helseforetaket Er det tale om at en virksomhet overtar som dattervirksomhet i et konsern kalles forskjellen mellom innkjøpsprisen og verdien av enkeltdelene for konsern-goodwill i konsernets regnskap. I regnskapsloven faller goodwill inn under immaterielle eiendeler, Rskl. § 6-2, som stiller følgende krav til goodwill: den skal være ikke-pengepost uten fysisk substans, identifiserbar og selskapet skal ha.

Hva er stress og hvordan påvirker det oss? Flere og flere friske mennesker rammes av stress, og de fleste av oss har nok fra tid til annen opplevd å være stresset. Stress kan beskrives som en tilstand av psykisk og fysisk ubalanse som oppstår når vi blir utsatt for krav, utfordringer, påvirkninger eller forandringer fra omverden Men hvorfor blåser det? Varm og kald luft. Vind er luft som beveger seg. Når luft blir varm, stiger den oppover. Det er derfor røyk fra et bål, eller damp over en kjele med kokende vann, går oppover. Når luften blir kald, synker den nedover. Du kan teste ved å åpne fryseskapet og holde hånden like over den øverste hyllen Orkaner dannes over varme havområder ved ekvator og kan variere voldsomt i størrelse. Den globale oppvarmingen gjør at orkanene blir større og kraftigere. Illustrert Vitenskap kan fortelle deg mer om hva en orkan er, hvordan den oppstår og hvordan man skal forholde seg til et værfenomen som blir kraftigere og kraftigere Er det et stort gap mellom de uttrykte verdiene og bruksverdiene vil ikke organisasjonskulturen være i tråd med hva som er ønskelig i forhold til mål, resultater og strategi, og som leder bør man da vite om man kan sette i gang tiltak som gjør gapet mellom uttrykte verdier og bruksverdiene mindre. Hva er subkulturer og hvordan oppstår de.

Tannstein er et belegg på tennene som oppstår når tennene ikke rengjøres ordentlig. Plakk utvikler seg til tannstein som starter som et mykt belegg. Etterhvert utvikles dette belegget og blir hardt. Det myke belegget kan i de fleste tilfeller fjernes ved grundig tannbørsting og bruk av tanntråd Dette betyr at hvordan et absorpsjonsspekter er også har sammenheng med hvordan et emisjonsspekter er. Når et grunnstoff blir varmet opp sender det ut bølgelengder som er karakteristsiske for akkurat det grunnstoffet. Derfor kan vi ved å lese av hvilke bølgelengder et stoff sender ut, finne ut hvilke stoff det er Gitteret bøyer av lyset, rødt mest og fiolett minst, slik at det oppstår et fargespektrum. Glødende, faste eller flytende stoffer samt sterkt sammenpressede gasser gir kontinuerlige spektre. Glødende gasser under lavt trykk gir et linjespekter, det vil si atskilte linjer med bølgelengder som er karakteristiske for den enkelte gass (jfr Nordlys er et lysfenomen som oppstår når energirike partikler blir slynget fra Sola mot Jorda. Det oppstår i den øvre polare atmosfæren, mellom 80 kilometer og sjelden over 500 kilometer over jordoverflaten, når elektroner og protoner kolliderer med atmosfæregassen. Denne gassen blir tilført energi som så sendes ut igjen i form av lys Sannsynligvis er det bare et lite mindretall som virkelig forstår hva en psykose er. La meg gjøre et forsøk å klargjøre hvordan en psykose oppstår

Et alternativ til trykkluft, er fotsonemassasje - inklusive spenningstrykk i fotsålen. Strassburgersokken kan også bidra. Denne får du kjøpt på Løplabbet. Har god erfaring med den. All muskulatur som fester i plantarfacian (fotsålen) må masseres og tøyes, slik at spenningene her slipper Hvordan dannes nordlys. Nordlys oppstår når ladde partikler fra sola kolliderer med atomer og molekyler i jordas atmosfære. Sola sender kontinuerlig elektrisk ladde partikler ut Artrose hva er det, hvordan behandle det. x Norsk Revmatikerforbund x. x Temahefte NRF x. x Fysionett x. Massasjeterapeuten i Asker massasje AS har fått diagnosen på et fingerledd (ytterst lillefinger venstre hånd) og det det begynner også litt på lillefinger høyre hånd. Ikke noe stort problem Hva er flom . Vi snakker gjerne om flom når det oppstår oversvømmelse langs en elv, en bekk eller rundt en innsjø. Noen snakker også om flom når det er springflo i havet. Hydrologene som arbeider med vann og vannmengder snakker om flom når vannføringen eller vannstanden oppnår en viss størrelse

Mange vakre hunder skjemmes av stygge rødbrune striper under øynene og misfarging av pelsen i ansiktet. Ikke alle er klar over hva det er, eller hva de kan gjøre med det og ender opp med å gjøre vondt verre når de forsøker å bli kvitt det Nysing - hva det er, hvordan og hvorfor det oppstår 2019 Nysing er en av de mange defensive mekanismene i menneskekroppen, spesielt nyttig mot smittsomme eller irriterende midler som kommer i kontakt med de øvre luftveiene

Hva er bronkitt, og hvorfor forekommer det? Bronkitt er en smittsom og betennelsessykdom som påvirker bruskets slimhinne. En lignende sykdom kan skyldes både virale og bakterielle infeksjonsmidler. Av virusene blir bronkitt ofte provosert av rhinovirus, Coxsackie-virus, parainfluenza og influensa De fleste prosjekter oppstår ved at vi ønsker å utforske muligheter som kan gi virksomheten merverdi eller når vi har behov for å l øse et konkret problem.Før vi setter i gang et prosjekt, bør vi tenke nøye gjennom om det er viktig nok for virksomheten til å sette av tid og ressurser til arbeidet Hva er det egentlig som skjer med glasset når det oppstår termisk brudd? Og kan det forhindres? I dette innlegget skal vi se at risikoen for termisk brudd kan reduseres betydelig dersom man tar hensyn, og tar enkle forholdsregler. Faren for termisk brudd. Termisk brudd kommer som resultat av kritiske temperaturforskjeller over glassets flate

Absorpsjonsspekter stjerner - naturfag - Skole og

 1. Et andre resultat var at når disse pasientene fikk lytte til språklyder mens de var i MR trommelen, så ble aktiveringen redusert eller forsvant, slik at hallusinasjoner interferer med normal språkpersepsjon, hvilket kan bidra til å forklare hvorfor pasienter med hyppige og alvorlige hallusinasjoner ikke er i stand å oppfatte hva som skjer i omverdenen rundt dem
 2. Det er for det første hvordan rasisme og som følgelig ikke tilhører dette vi-et. Ulikhet oppstår blant annet ved at verdier og forestillinger favoriserer medlemmer av vi- historisk relevans, eksisterer det likevel en rød tråd: Det handler om oppfatninger av hva som til enhver tid oppfattes som normalt
 3. ert av såkalte hudormer, kan legen ordinere tretionin. Det må ikke brukes av gravide, og kvinner kan kun få preparatet hvis de bruker en sikker form for prevensjon, for eksempel p-piller
 4. Hvorfor lyner det? Om sommeren er det ikke bare sola som kommer, men også lyn og torden. Dette spektakulere naturfenomenet virker kanskje svært avansert. Men det er ikke vanskelig å forstå i det hele tatt. På sensommeren får vi høyssesong med lyn og torden. Dette kan vi forklare med at det har vært varmt i Fortsett å lese Hvordan oppstår et lynnedsla
 5. . Dette er fordi det glødende metallet er et glødende fast stoff, dette gjør at vi ser et sammenhengende spekter. Stearinlyset viste også et sammenhengende spekter, i likhet med hypotesen
 6. Er havrenna bredere enn den er lang, er det en bukt eller en vik. Fjordene er blitt dannet ved at gigantiske isbretunger gjennom flere istider har formet landskapet. En fjord er således et U-formet undersjøisk dalføre, og på Vestlandet er denne dalen ofte omkranset av et dramatisk fjellandskap
 7. På arbeidsplassen oppstår mange konflikter på grunn av forskjeller som er vanskelig å godta. Stil, Samme person kan være et klokt og utmerket menneske som det er god grunn til å like og respektere. Hvis en person gjør noe dumt, Få til en samtale om hva dine og den andres mål er og hvordan de kan nås

Hvis ikke, er det et tegn på at noen har snudd kroppen etter at personen er død. - Likets plassering er viktig informasjon når man skal finne årsaken til personens død, og om vedkommende for eksempel har vært utsatt for en forbrytelse, poengterer Hansen. Stiv som en stokk. Hva er dødsstivhet, og hvordan oppstår det Elektronsprang og absorpsjonsspekter - ndla . Fagstoff hentet fra NDLA sine nettsider og naturfagsboken. Sammehengende spekter, Emisjonsspekter og Absorpsjonsspekter. Et glødende stoff,. - Absorpsjonsspekter: Hvis du ser på lys som passerer gjennom en gass, ser du mørke linjer i spekteret. Grunnen til det er at enkelte fotoner blir tatt opp i Et levende universitet trenger studenter og forskere som er til stede og sammen utgjør en kunnskapsfellesskap. Det kan rett og slett ikke etterliknes digitalt. At noen emner egner seg bedre til digital undervisning enn andre er helt greit, men å gjøre dette til en regel kan ikke være framtiden Det er dette vi oppfatter som lyd. Lyd over 20 000Hz = ultralyd (kan oppfattes av noen dyr som hunder, delfiner og flaggermus). Ved medisinsk undersøkelse med ultralyd brukes et instrument som sender ultralyd inn i kroppen. Et ekko forteller om avstand, og signalstyrke kan si noe om type - Hvert grunnstoff har et unikt absorpsjonsspekter Hva er karies? Hull i tennene, Dersom utviklingen går videre vil emaljen på sikt bryte sammen slik at overflaten blir ru og det oppstår et lite hull. og det er mellommålspising som er problemet fordi emaljen ikke får tilstrekkelig tid til å remineralisere mellom måltidene

emisjonsspektrum - Store norske leksiko

Video: Hva er forskjellen på et emisjonsspekter og et

kap 4 Stråling. Naturfagsprøve uke 47 Flashcards Quizle

energipsykologi - Hva er et traume, og hvordan oppstår det

 1. Et eksempel på en normalforkastning er den 385 km lange Wasatch-forkastningen som går under deler av de amerikanske delstatene Utah og Idaho. Et jordskjelv for rundt 550 år siden i nærheten av forkastningssonen - skjelvet målte 7,0 på Richterskalaen - fikk grunnen på den ene siden av forkastningen til å synke én meter
 2. Hoste hos barn: hva det er, når det oppstår og hvordan man behandler det; 23 Mar. Barnet hoster til oppkast i slike tilfeller er det ofte nok, mens det kan være ledsaget av et brudd tunge frenulum med dannelse av magesår. Ikke bare med kikhoste kan det være slike episoder av hoste
 3. Meldugg er en vanlig plage og opptrer som ett hvitt pulver på bladene. Du kan ha noen syke blad, eller hele planta kan angripes. Meldugg er soppsykdom. Den er artsspesifikk, så selv om du får meldugg på en plante så trenger du ikke å få det på flere. Feks smitter det ikke mellom roser og [
 4. Det kan imidlertid også skje gjennom sår på huden eller slimhinner, som øyne og munn. Blant mennesker oppstår overføring av Lassa feber ved kontakt med blod, avføring, urin eller kroppssekresjoner. Hvordan er behandlingen ferdig? Behandlingen av Lassa feber er gjort isolert internering for å unngå overføring av sykdommen
 5. Dessverre er strekkmerker de store kvinnelige skurene sammen med den fryktede cellulitten. Det er vaner som kan forverre bildet eller til og med tips for å unngå strekkmerker i dag og i treningsperioden. Sjekk ut hvordan du unngår strekkmerker på bodybuilding og hvordan du håndterer dem. Hva de er, hvordan de oppstår og hvordan man unngår.
 6. Fobier er sterk irrasjonell frykt for spesielle objekter eller situasjoner. Folk med fobier innser at deres frykt er ute av proporsjon i forhold til den aktuelle faren, men føler allikevel at de er ute av stand til å takle denne frykten. Av de vanligste fobiene i vestlige kulturer er: agorafobi, en frykt for offentlige steder hvor det er vanskelig å unnslippe sosial fobi, stor frykt for.
 7. Heksesot er et fenomen som stadig flere boligeiere blir rammet av, og her kan du lese hvordan du kan bli kvitt det! Heksesot er et fenomen der klebrig sot fester seg på overflater i hus, særlig på kalde flater som for eksempel dårlig isolerte yttervegger og der kuldebroer finnes

Kullsyre - Hva Er Det Egentlig? Og Hvordan Oppstår Boblene

Tunnelsyndrom: hva er det, fra hva som oppstår og hvordan man skal behandle 2019 Tunnelsyndrom har blitt kjent relativt nylig, og derfor er forekomsten av ubehagelige opplevelser knyttet til den en konsekvens av langvarig arbeid, inkludert flekk og forlengelse av håndleddet Er det fullt, må man ta hensyn til det, og finne en annen plass», kommenterer en. Og i deler av Fjellbruvegen, som etter hvert blir til Vardevegen, er det parkering forbudt Hva er egentlig nordlys, og hvordan oppstår det? Mange er fascinert av aurora borealis, og historien om himmelens fyrverkeri omfatter både vitenskap og myter Tsunamien i Sørøst-Asia i 2004 rammet et stort område og førte til enorme ødeleggelser. Jordskjelvet som skapte den kraftige bølgen målte 9,3 på Richters skala, og er det nest kraftigste. Det er livsfarlig å gå inn i en røykfylt bygning. Må du evakuere gjennom et røykfylt rom, hold et tørkle over nese og munn. Kryp langs gulvet. I et helt mørkt rom er det lettest å finne veien ut ved å følge en vegg. Føler du deg dårlig etter å ha blitt utsatt for røyk - kontakt lege. Brannspredning Røyk og ild sprer se

Naturfag, kapittel 2 Flashcards Quizle

Vulkaner - Hva er en vulkan og hvordan oppstår

SVAR: Hei gutt 16 år. Takk for ditt spørsmål til Ung.no. Dette er et veldig godt spørsmål og jeg tror at svaret ikke er helt enkelt å forklare med få ord. Hvor mye press en opplever er forskjel.. Hva er lyn? Lyn er egentlig bare en gnist, dog ganske mye lengre enn det vi er vant med av gnister. Lyn oppstår når spenningen mellom et område med positiv elektrisitet og et område med negativ elektrisitet i atmosfæren blir så stor at det utløses en gnist mellom de to områdene

takykhylaxis: hva det er, hvorfor og hvordan det oppstår

Jeg lurer på hvordan koldbrann oppstår og hva som er symptomene ? Andre ganger kan blodproppen dannes et annet sted i sirkulasjonssystemet, og fraktes med blodstrømmen til den til slutt setter seg fast. Når vevet er dødt, blir det svart og ofte infisert slik at legen noen ganger velger amputasjon som eneste utvei Hva kjennetegner kreft? Kroppen produserer hele tiden nye celler til erstatning for de som naturlig dør. For at nye celler skal produseres, dobler en celle sitt arvestoff (DNA) og deler seg i to celler, så i fire osv. Ved kreft har det oppstått skader (mutasjoner) i cellens arvestoff, slik at cellene deler seg ukontrollert. Etter [

Derfor oppstår det misforståelser på arbeidsplassen. Mens Per kan veldig mye om et smalt tema, er grundig og blir stresset av Kari fordi hun alltid har det travelt og snakker hele tiden. så forklar når det ble startet, hvor langt det har kommet og hva som er målet Her finner du spørsmål og svar om jordskjelv og vulkaner i faget Geografi. Dette oppgavesettet kan brukes som oppsummering av dette emnet i geografi, eller som supplement når du skal øve til prøve. I oppgaven kan du bl.a. lese hvordan et jordskjelv oppstår, hva en seismograf er, samt hva en tsunami er

Platetektonikk, teorien om hvordan platene i jordskorpa beveger seg, er en av grunnsteinene i dagens geologiske forståelse. Denne teorien forklarer for eksempel hvordan landformer som fjellkjeder, øyer og midthavsrygger blir dannet og hvordan prosesser som vulkanutbrudd og jordskjelv oppstår Det er ikke et likhetstegn mellom det å være sjenert og det å være introvert. En som er introvert kan godt like å være sosial, men batteriene lades best på egenhånd. Det er litt vanskeligere å vite noe sikkert om barns personlighet, fordi de hele tiden er i en enorm utvikling Det vanlige psoriasisutslettet er typisk og diagnosen stilles ofte ved første blikk av en erfaren lege. Ved første gangs utbrudd, som ofte kommer i 15-30 årsalderen, følger det ikke sjelden en halsinfeksjon som etter noen dager følges av små røde dråpeformede knuter i huden (guttat psoriasis)

Emisjonsspekter - Wikipedi

 1. ske belastningen initialt og Ved et akutt trauma oppstår det blod som igjen fører til Undersøkelse kan gi deg svar på hva det er, og fram til du får en diagnose bør du være forsiktig med høy.
 2. Resistens mot antibiotika er et naturlig fenomen hos bakterier, og det er derfor ikke noe nytt at enkeltbakterier er resistente mot et antibiotikum. Det som er nytt er at det stadig er flere bakterier som er resistente, og at noen bakterier er resistente mot flere typer antibiotika. Det finnes to typer av antibiotikaresistens, naturlig og.
 3. Når barnet er eldre oppstår disse uhellene stort sett når de spiller sport eller tar del i andre fysiske aktiviteter. Hvordan reagere på kuler i hodet. Det er viktig at barnets foreldre og slektninger er godt informerte om hva de skal gjøre hvis uhellet skulle oppstå, og det inkluderer en kul i hodet
 4. Hva er forskjellen på aksjesparekonto i den ene eller andre banken? Skattereglene for aksjesparekonto er lovregulert og er likt for alle tilbydere av produktet. Det som varierer er hvor mange fond og aksjer du har tilgang til, hvor mye du betaler i gebyrer og hvordan kjøpsløsningen fungerer

Hva kan et absorpsjonsspekter fortelle oss - koop nú kan

Samtidig som vi har lyst å passe inn med hverandre, har vi også egne behov og trang til å være selvstendige. For at disse behovene skal bli tilfredsstilt oppstår det ofte konflikter. I denne teksten skal jeg snakke om hva kommunikasjon generelt er og hvordan den kan skape konflikter og hvordan den også kan løse konflikter Det betyr at en samling av stoffer faller sammen mot et tyngdepunkt. Stjernen vokser ved at den stadig trekker til seg masse som er i skyen. Hvordan en stjerne dør avhenger kun av en ting: hvor tung den er. De ulike måtene ulike stjerner dør på har fått ulike navn: Hvit dverg. Den nærmeste stjernen er solen vår Kreft, ondartet neoplasi, er en fellesbetegnelse på en stor gruppe sykdommer der det er unormal cellevekst, enten ved økt celledeling eller nedsatt celledød (apoptose). Kreft kan oppstå i alle kroppens organer eller vev. Sykdomstegnene kan være forskjellige fra organ til organ.Årsakene til kreft er mange, og samme type kreft kan ha ulike årsaker

 • Theseus und der minotaurus zusammenfassung.
 • Bremerhaven seestadtfest 2018.
 • Mountaincart niederösterreich.
 • What is a dime.
 • Wahlprogramm fdp 2017.
 • Elitepartner profil verbergen.
 • Rutinebeskrivelse mal.
 • Bodywork steinhausen.
 • Miljøtrening valp.
 • Caroline oslo ess chords.
 • Kochkurs tirol.
 • Schmerzende bläschen am finger.
 • Vegetarianere.
 • Wikipedia salt lake city.
 • Enkle kjøttretter.
 • In welchem land ist es immer dunkel.
 • Syrebad for bil.
 • Rubik cube swap two edge pieces.
 • Gebrauchte hifi klassiker.
 • Hva var litteraturens oppgave, ifølge brandes?.
 • Attack on titan all titans.
 • Australia høydepunkter.
 • Immobilien havelland.
 • Majuskler og minuskler.
 • Rbb volontariat.
 • Er anne marie norsk.
 • Perfect pitch test.
 • Krieg sprüche weisheiten.
 • Golfkrigen fakta.
 • Itf usa tennis live scores.
 • Irland rundreise 2018.
 • Immo house barmstedt.
 • Taekwondo bygdøy.
 • Vhs wiesbaden bildungsurlaub 2018.
 • Das tagebuch der anne frank interpretation.
 • Aisuma.
 • Hur gammal blir en amstaff.
 • Rabattkode sas.
 • Play super nintendo games online.
 • Fl buur design proff.
 • Bygdøy fotball.