Home

Kunnskapsprøven i alkoholloven bok

Skjenking forstås som salg for drikking på stedet. Skal du for eksempel servere alkohol i en restaurant eller pub må du ha skjenkebevilling. For hver skjenkebevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder og begge disse skal ha bestått Kunnskapsprøven i alkoholloven for skjenkebevilling Boken Kunnskapsprøven i alkoholloven inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. Boken fås kjøpt på nett fra firmaet VINN, her kan du også kjøpe testprøver der du kan teste din kunnskap om alkoholloven Boken Kunnskapsprøven i alkoholloven inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. Boken Kunnskapsprøven i alkoholloven kan du kjøpe på vinn.no. Utstedelse av prøvebevis. Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta. Boken Kunnskapsprøven i alkoholloven inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. Boken Kunnskapsprøven i alkoholloven kan du kjøpe på vinn.no

Kunnskapsprøven - salgsbevilling. For å få salgsbevilling kreves det at styrer og stedfortreder har bestått Kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling. Se våre produkter her! Pakketilbudene våre Åpne alkoholloven for salg START SALGSBEVILLING PRØVE . Pensum for skjenkebevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 3, 7, 8 og 9 med forskrifter. Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på Alkohol Fortolkninger av alkoholloven. Salgs-, skjenke- og tilvirkningsbevilling. Ansvarlig alkoholhåndtering og kunnskapsprøven. Reklameforbud Det er to typer kunnskapsprøve, en for salgsbevilling i butikk og en for skjenkebevilling på restaurant/bar/pub. Vi har satt sammen en omfattende klargjørings test som vil hjelpe deg med å klargjøre deg til prøven hos næringsetaten

Etablerer- og kunnskapsprøven. Det er ikke lov å servere alkohol etter klokken 24:00 Les retningslinjene for serverings- og skjenkesteder; Etablererprøven Tid og sted for prøven, betaling og pensum. Kunnskapsprøvene Tid og sted for. Etablererprøven og kunnskapsprøven i alkoholloven gjennomføres på faste datoer i Hamar rådhus. Hamar kommune har plass til begrenset antall deltakere på hver prøvedato på grunn av koronasituasjonen. Ved gjennomføring av prøvene følger vi de smittevernreglene som til enhver tid gjelder. Det koste

Kunnskapsprøven - skjenkebevilling VINNs nettbutik

Boken Kunnskapsprøven i alkoholloven inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. Du kan kjøpe boka på www.vinn.no. Ansvarlig vertskap. På denne siden finner du mer informasjon om e-læringskurs og stedlig kurs for Ansvarlig vertskap Boken Kunnskapsprøven i alkoholloven inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. Boken kan kjøpes hos VINN. Hva koster det? Det koster 400 kroner per gang. Dette må betales før prøven gjennomføres

Kunnskapsprøven i alkoholloven - Gran

Boken Kunnskapsprøven i alkoholloven inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. Boken fås kjøpt hos VINN. Hva koster det? Det koster 400 kroner. Påmeldingen er bindende. Du får ikke refundert utgiftene hvis du melder deg av eller ikke møter opp til. Det er utarbeidet en lærebok - Læremateriell - kunnskapsprøven i alkoholloven. Boken koster kr. 400,- + frakt og kan bestilles fra firmaet VINN. - nettbutikk - telefon 76 96 72 00 - e-post. Nettkurs. VINN tilbyr også forberedende nettkurs for de som skal ta prøven. Klikk her for mer informasjon

3: Vedkommende må ha fylt 20 år og ha bestått kunnskapsprøven (fra 1.7.1999). 4: De må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som. For bevilling gitt etter alkoholloven § 1-6 annet ledd, siste punktum kan det gjøres unntak fra plikten etter første ledd når det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til stedets størrelse. 0: Endret ved forskrifter 19 juni 2009 nr. 690 (i kraft 1 juli 2009), 8 des 2011 nr. 1218 (i kraft 1 jan 2012) Kunnskapsprøven i alkoholloven er en flervalgsprøve der kun ett svar er riktig. Prøven har et tilfeldig uttrekk av 30 spørsmål fra en database. Du kan ha maks 6 feil for å bestå prøven. Prøvetid er 60 minutter. Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk. Du kan bruke norsk ordbok. Tilrettelegging ved spesielle. Kunnskapsprøven Det er to typer kunnskapsprøver, en for salgsbevilling i butikk og en for skjenkebevilling i restaurant/bar/pub. Prøven er basert på boken «Læremateriell - Kunnskapsprøven i alkoholloven». Boken kan du kjøpe hos Vinn. Hva koster det? Prøven koster 400 kroner. Påmeldingen er bindende. Hvor og når kan jeg ta prøven

Etablerer- og kunnskapsprøvene - Oslo kommun

Du kan avlegge kunnskapsprøven i alkoholloven elektronisk ved Horten kommunale voksenopplæring. Hvem må avlegge kunnskapsprøven? Er du styrer eller stedfortreder i en virksomhet med salgs- eller skjenkebevilling, eller er kontrollør som skal utføre salgs- og skjenkekontroll, så må du ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i henhold til denne Kunnskapsprøven - Alkoholloven Beskrivelse. Styrere og stedfortredere for salgs- og skjenkebevillinger må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Dette kravet oppfylles ved at du består kunnskapsprøven. Bevillingsmyndigheten skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven

Kunnskapsprøven om alkoholloven er en elektronisk flervalgsprøve. Til hvert spørsmål er det oppgitt flere svar, hvorav ett er riktig. Det er 30 spørsmål og du må ha minst 24 riktige svar for å ha bestått. Du får 60 minutter til å svare på prøven Alkoholloven. Boken Kunnskapsprøven i alkoholloven inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. Boken kjøpes hos Vinn.no. Servicekontoret har også noen eksemplar til utleie. Vi tar et depositum på kr 400, som du får tilbake når du leverer boka

Bergen kommune - Kunnskapsprøven - Alkoholloven

 1. Kunnskapsprøven - alkoholloven. Slik avlegger du prøven. Styrere og stedfortredere for salgs- og skjenkebevillinger må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Dette dokumenterer du ved å bestå kunnskapsprøven. Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven
 2. utter til besvarelse av prøven. Ingen hjelpemidler tillatt, annet enn ordbøker hvis man trenger det. Det er 30 spørsmål, og du må ha
 3. utter til å besvare prøven. For å få bestått prøve må 24 av 30 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon. Det er ikke mulig å ta både etablererprøven og kunnskapsprøven samtidig
 4. Kjøp dine bøker hos Nordens største bokhandel - finn din favoritt idag! Inspirerende kampanjer, populære nyheter og bestselgere og attraktive tilbu
 5. Boken Kunnskapsprøven i alkoholloven inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. Boken fås kjøpt hos vinn.no. Påmelding og betaling. Du kan melde deg på pr. telefon 38 35 77 00 eller på epost til post@kvinesdal.kommune.no
 6. Boken Kunnskapsprøven i alkoholloven inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. Boken kan kjøpes hos VINN. Det koster 400 kroner per gang. Dette må betales før prøven gjennomføres

Boken Kunnskapsprøven i alkoholloven inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. Boken Kunnskapsprøven i alkoholloven kan du kjøpe på VINN. Utstedelse av prøvebevis. Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare. Boken Kunnskapsprøven i alkoholloven inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. Boken kan du kjøpe hos vinn.no. Hva koster det? Påmeldingen er bindende. Du får ikke refundert utgiftene hvis du melder deg av eller ikke møter opp til prøven

Boken Kunnskapsprøven i alkoholloven inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. Boka kan kjøpes hos vinn.no. Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på Alkoholloven. Boken Kunnskapsprøven i alkoholloven inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. Boken kjøpes hos Vinn.no. Servicekontoret har også noen eksemplar til utleie. Vi tar et depositum på kr 400, som du får tilbake når du leverer boka Boken Kunnskapsprøven i alkoholloven inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. Læreboken og testmateriell kan kjøpes hos VINN. Hva koster det? Det koster 400 kroner. Avgiften betales på Servicetorget på rådhuset før man tar prøven. Hvor tar du. Kilde: Sosial og Helsedirektoratet og Alkoholloven. Last ned appen vår. Del på facebook Følg på Instagram Si ifra om feil i artikkelen. Mer om. økonomi test deg selv. lukk dinside er en del av Aller Media Hvorfor ser du denne annonsen. Nettstedet du nå besøker blir i stor del finansiert av annonseinntekter

VINNs nettbutikk Etablererprøven og Kunnskapsprøven

Alkoholloven kunnskapsprøve skjenkebevilling og sal

Boken Kunnskapsprøven i alkoholloven inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. Boken kan du kjøpe hos vinn.no. Hva koster det? Det koster 400 kroner. Påmeldingen er bindende Boken Kunnskapsprøven i alkoholloven inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. Prøvebevis . Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på Kunnskapsprøven i alkoholloven er en flervalgsprøve med et tilfeldig uttrekk av spørsmål fra en database. Du vil få 60 minutter til å besvare prøven. For å få bestått prøve må 24 av 30 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon når du skal avlegge prøven Kunnskapsprøven - alkoholloven GENERELT. Styrere og stedfortredere for salgs- og skjenkebevillinger må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Dette kravet oppfylles ved at du består kunnskapsprøven. Bevillingsmyndigheten skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven Kunnskapsprøven. Styrere eller stedfortredere i virksomheter med salgs- og skjenkebevilling må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Kravet oppfylles ved at du består kunnskapsprøven. Her tar du kunnskapsprøven. Kunnskapsprøven i alkoholloven kan tas etter avtale. Kontakt AOF på tlf. 69 13 04 10. Pris for kunnskapsprøven

Alkohol - Helsedirektorate

 1. Kunnskapsprøven. Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven. Prøven består av 30 spørsmål om reglene i alkoholloven. Det er også mulig å ta kunnskapsprøven for kontrollører i Bærum kommune. Det er ikke nødvendig å arbeide som kontrollør i Bærum selv om prøven er tatt her
 2. Pensum: Kunnskapsprøven - skjenkebevilling; Pensum: Kunnskapsprøven - salgsbevilling; Låne lærebok. Ved Lindesnesbibliotekene kan du bestille lån av læreboka Læremateriell - kunnskapsprøven i alkoholloven : Skjenke- og salgsbevilling
 3. Boka Kunnskapsprøven i alkoholloven inneheld det du treng å vite før du tar kunnskapsprøven for sals- eller skjenkeløyve. Servicetorget i Nord-Fron kommune har eit eksemplar av boka til utlån. I tillegg kan du kjøpe materiell som nettkurs og pensumhefte,.
 4. Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis, som er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendige kunnskap om alkohollovgivningen. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Oppmelding til prøve. Kontakt servicetorget tlf. 75 55 50 00 eller på servicetorget@bodo.kommune.no. Relaterte lenker: Håndbok i alkoholloven

Kunnskapsprøven. Alle styrere og stedfortredere i virksomheter med salgs- eller skjenkebevilling må bestå en kunnskapsprøve i alkoholloven. På nettsiden til Helsedirektoratet finner du alt du trenger å vite om kunnskapsprøvene. Det er forskjellige prøver for salgsbevilling og skjenkebevilling Kunnskapsprøven i alkoholloven - skjenkevirksomhet. Skal du eller tenker du på å starte en virksomhet med behov for skjenkebevilling? Da trenger du kunnskapsprøven i skjenkevirksomhet. Publisert av Arnhild Berg Hellem. Publisert 02.01.2020 14:17

Kunnskapsprøven i alkoholloven er en flervalgsprøve. Til hvert spørsmål er det oppgitt flere svaralternativer, hvorav ett er riktig. Det skal settes kryss ved det svaret som er korrekt. Kandidaten har 60 minutter til å svare på alle spørsmål, og må besvare 24 av 30 spørsmål riktig for å bestå prøven Kunnskapsprøven i alkoholloven Beskrivelse. Styrere og stedfortredere for salgs- og skjenkebevillinger må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Dette kravet oppfylles ved at du består kunnskapsprøven. Bevillingsmyndigheten skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven Kunnskapsprøven i alkoholloven er en flervalgsprøve med et tilfeldig uttrekk av spørsmål fra en database. Den kan avlegges elektronisk eller papirbasert. Du vil få 60 minutter til å besvare prøven. Avlegger du prøven på papir, får du i tillegg 10 minutter til å ferdigstille oppgaven Kunnskapsprøven - alkoholloven Generelt. Styrere og stedfortredere for salgs- og skjenkebevillinger må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Dette kravet oppfylles ved at du består kunnskapsprøven. Bevillingsmyndigheten skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven

Kunnskapsprøven i alkoholloven er en flervalgsprøve med et tilfeldig uttrekk av spørsmål fra en database. Du vil få 60 minutter til å besvare prøven. For å få bestått prøve må 24 av 30 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon når du skal avlegge prøven. Kunnskapsprøven kan tas hverdager mellom klokken 09.00 -13.00 Kunnskapsprøven i alkoholloven - skjenkevirksomhet . Man får tilgang i 7 dager fra innloggingsdato og kan gjennomføre ubegrenset med testprøver i denne perioden. Ved kjøp får brukeren tilsendt e-post med detaljene rundt innlogging på portalen. Priser. Læremateriell til etablererprøven eller kunnskapsprøven koster kr. 400,- per stk. Øverst på siden kan du finne mer informasjon om etablererprøven for serveringsvirksomhet og kunnskapsprøven i alkoholloven. Søknader om serverings- og skjenkebevilling. Publisert 23.10.2019 10:1

ABC kunnskapsprøven om alkoholloven for styrere og stedfortredere Navn: Gjesvik, Kalle Medby, Sture Norge Publisert: Haugesund : Akademisk fagforl., 1999 Omfang: 248 s. diagr. Alternative tittel: Kunnskapsprøven om alkoholloven for styrere og stedfortredere Overordnet post Boken Kunnskapsprøven i alkoholloven inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. Boken Kunnskapsprøven i alkoholloven kan du kjøpe på vinn.no. Utstedelse av prøvebevis. Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta. Boken Kunnskapsprøven i alkoholloven inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. Du kan låne boken mot et depositum på 400 kroner. Boken fås også kjøpt hos VINN

Gratis tester - Skjenkebevilling og Salgsbevilling Sermo

 1. utter til å besvare prøven. For å få bestått prøve må 24 av 30 svar være riktige
 2. Skal du drive et skjenkested må styrer og stedfortreder ha bestått kunnskapsprøven for skjenkebevilling. Styrer og stedfortreder må ha fylt 20 år. Bestått prøve for skjenkebevilling skal dokumentere at styrer og stedfortreder har kunnskaper om innholdet i bestemmelsene i alkoholloven kapittel 1, 4, 5, 7, 8 og 9, samt alkoholforskriften kapittel 1,2,4,5,6,9,10,11 og 14
 3. Den som skal ta kunnskapsprøven, må på forhånd ha satt seg godt inn i bestemmelsene i alkoholloven og forskriftene til loven og annet som følger av loven. Kommunen arrangerer ikke kurs, bare selve prøven. Prøvekandidaten må selv skaffe seg det man trenger av lover, forskrifter m.m. for å forberede seg til prøven
 4. Boken Kunnskapsprøven i alkoholloven inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. Kan kjøpes på vinn.no. Utstedelse av prøvebevis. Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på

Etablerer- og kunnskapsprøvene - Salg, servering og

Kunnskapsprøven i alkoholloven er en flervalgsprøve med et tilfeldig uttrekk av spørsmål fra en database. Du vil få 60 minutter til å besvare prøven. For å få bestått prøve må 24 av 30 svar være riktige. Legitimasjon. Ta med gyldig legitimasjon når du skal avlegge prøven Tjenester a-å. Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Etablerer- og kunnskapsprøvene - Hamar kommun

Kunnskapsprøven - Gjøvik kommun

 1. Boken Kunnskapsprøven i alkoholloven inneholder det du trenger før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebervilling - fås kjøpt hos VINN. Utstedelse av prøvebevis. Alle som består kunnskapsprøve får et prøvebevis som det er viktig å ta vare på
 2. Lyngdal kommune er bevillingsmyndighet som avholder kunnskapsprøven i alkoholloven og etablererprøven for serveringsvirksomhet. Når du skal avlegge slik prøve må du ved frammøte ta med gyldig legitimasjon med fødselsdato og bilde. Såsom pass, førerkort eller bankkort. Bankkort uten bilde er ikke gyldig legitimasjon
 3. Ønsker du å selge alkoholholdig drikke i butikken din, må du søke om salgsbevilling fra den kommunen butikken ligger i. Bevillingen gis bevillingshaver, det vil si til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken. I franchiseforhold vil dette være franchisetaker. Bestå kunnskapsprøven Uansett om det er ny bevillingshaver eller skjedd et eierskifte.
 4. Kunnskapsprøve - Alkoholloven - Rogaland brann og redning

Mer om kunnskapsprøven - skjenkebevillin

 1. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m
 2. Prøver - Fredrikstad kommun
 3. Kunnskapsprøvene om alkohollovgivningen - Tromsø kommun
 4. Kunnskapsprøvene - Sel kommun
 • Hp sprocket.
 • Tekster om valg.
 • Patetisk definition.
 • Mensendieck oslo.
 • Håp i havet nysgjerrigper.
 • Np p proof.
 • Sista minuten weekend.
 • Dyp neseprøve.
 • Alkohol og fettforbrenning.
 • Vero moda lüdinghausen öffnungszeiten.
 • Se star wars på nett.
 • Rehorik gmbh fil weingalerie regensburg.
 • Matilda budskap.
 • Ford model t kaufen.
 • Kine monster.
 • Acadia nationalpark.
 • Ffk.
 • Antenne niedersachsen reise.
 • Bayreuth königsallee.
 • Avis de deces 02.
 • Columbia jakke dame.
 • Drømmer om å bli forlatt.
 • Hamster aquarium kopen.
 • Nav utbetaling desember 2017.
 • Trening restitusjon alder.
 • Fallout shelter specials.
 • Svenska djur i skogen.
 • Kronotex laminat.
 • Vilken kattras är keligast.
 • Joanne tucker.
 • Akvariebord ikea.
 • Arr etter piercing i leppa.
 • Fauxcus twitch.
 • Mount pico.
 • Små pupiller er tegn på.
 • Kjemisett butikk.
 • Butikker i bergen sentrum.
 • Hoteller i ajaccio frankrike.
 • Leinwandbild islam.
 • Body language culture.
 • Velge bunad regler.