Home

Fat til sm3

1 fat olje ≈ 159 liter: 1 Sm3 olje ≈ 6,29 fat: 1 tonn olje ≈ 1,18 Sm3 olje: 1 Sm3 olje ≈ 0,84 tonn olje: 1 Sm3 gass = 35,3 scf gass: 1000 Sm3 gass = 1 Sm3 o.e. 1 Sm3 NGL = 1 Sm3 o.e: 1 Sm3 kondensat = 1 Sm3 o.e Fat er en enhet for volummåling av råolje, og andre petroleumsprodukt, tilsvarende 158,99 liter, 42 US gallon.Fat er ikke en SI-enhet.. Norske styrings- og forvaltningsmyndigheter for petroleumsvirksomheten har gått over til å bruke standardkubikkmeter Sm³ for volummåling av olje og gass.. Forholdet mellom Sm³ og fat er 1 : 6,29. 1 fat olje = 159 liter . 1 Sm3 olje = 6,29 fat. 1 tonn olje = 1,18 Sm3 . 1 Sm3 olje = 0,85 tonn . 1 Sm3 gass = 35,315 scf gass. 1000 Sm3 of gass = 1 Sm3 o.e

Velkommen til nettsiden vår, der du kan konvertere mangfoldige enheter innen 11 kategorier: lengde, areal, tetthet, energi, masse, effekt, trykk, fart, temperatur og volum. I tilfelle du er administrator for nettsider og mener at våre nettsider kunne være nyttig for dine besøkende, ville vi sette pris på om du kunne legge inn en link til våre nettsider på dine nettsider En metrisk volumenhet er mest brukt til å uttrykke konsentrasjonen av et kjemisk stoff i en mengde av luft. En kubikkmeter tilsvarer 35,3 kubikkfot eller 1,3 kubikk yards. En kubikkmeter tilsvarer også 1000 liter eller én million kubikkcentimeter. Barrels (fat/tønner) Det finnes flere forskjellige typer fat eller tønner (barrels) tilgjengelig

About norwegianpetroleum.no. This site is run in cooperation by the Ministry of Petroleum and Energy and the Norwegian Petroleum Directorate. Maps, illustrations, graphs and tables can be reused, given that the material is marked with the source and link to www.norskpetroleum.no. Photos used on the website are copy protected and cannot be reused without the photographer's consent Standard kubikkmeter. Hvor stort volum gassen vil ha hos en typisk sluttbruker, om jeg husker rett. Redigert: 15°C og 1,01325 bar er typiske verdier for der gassen brukes, så jeg husket visst rett. Endret 15. april 2007 av trøl Volum. Oljefat i Norge de siste 50 årene har rommet 208 liter væske (eksakt 55 US gallons; 208.197648 liter). Det er ikke dermed gitt at de alltid har blitt fylt med de 208 liter som det oppmålte salgsprodukt det skulle emballere eller oppbevare Når du velger formateringen for en USB-stasjon , har du tre alternativer : FAT , FAT32 og NTFS. FAT32 er den forbedrede versjonen av FAT som gjør formatering for flash-minne og andre enheter over 4 GB , men ikke større enn 32 GB. Hvis du bruker Windows 7 , vil exFAT -formatet også være et valg . ExFAT -formatet erstatter FAT32

Omrekningsfaktorar - Oljedirektorate

(Sm3). Det tilsvarer litt under 25.000 fat hvis alt hadde vært olje. I såfall kunne vi anslått verdien til å utgjøre omtrent 1.250.000 dollar med en forventet oljepris på 50 dollar fatet, eller ca 11.500 milliarder kroner med dagens dollarkurs. Det er litt mer enn dagens verdi av oljefondet Av dette er 47 prosent solgt og levert. Det forventes at 7,6 milliarder Sm3 o.e. gjenstår å produsere. Dette tilsvarer 47 milliarder fat. Av dette er 4,7 milliarder Sm 3 o.e påviste ressurser. Estimatet for uoppdagede ressurser er 2,9 milliarder Sm3 o.e. eller om lag 38 prosent av totale gjenværende ressurser - Folk vet at vi er en stor gasseksportør, og jeg tror de vet at vi er veldig viktig for Europa. Men at vi leverer 25 prosent av gassen til Europa, det tror jeg kanskje ikke alle er like klar over, sier Søviknes. En som derimot følger gassprisen tett, og har god grunn til det, det er Torgeir Kvidal, finansdirektør i gjødselprodusenten Yara Les også: Norge trenger en oljepris på 56,92 dollar Som framtidig gasspris er det lagt til grunn 1,9 kroner per Sm3. Dette er i samsvar med RNB 2018 (Meld. St. 2,. ved gasspris på NOK 1,62/sm3, inkludert leting og opprydding. kostnader knyttet til leting er tatt med6. Mens staten taper, vil oljeselskapene under diss Marine Harvest Fish Feed

Fat (mål) - Wikipedi

 1. Aureus fat til espressokopp 11 cm. 200 NOK 128 NOK. Kjøp. Iittala. Teema Tiimi Fat 12 cm Melerad Gr.
 2. Dagens totale utvinnbare reserver på feltet er anslått til over 150 millioner Sm3 o.e., om lag 38 millioner Sm3 o.e. mer enn da utbyggingsplanen ble godkjent. Grane produserer nå om lag 90.000 fat olje per dag. Oljen på feltet er relativt tung og viskøs, sammenlignet med andre oljetyper på norsk sokkel
 3. Antall eksporterte fat råolje gikk ned fra 515 millioner i 2016 til 500 millioner fat i 2017. Figur 3. Rekordhøy eksport av naturgass. Eksporten av naturgass hele 118 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) naturgass i gassform, mot 110 millioner Sm3 året før - en vekst på 8 prosent..
 4. Johan Sverdrup startet produksjonen i oktober 2019. Oljeproduksjonen nådde 350000 fat per dag, og produksjonen skal økes ytterligere i 2020. Utbygging av fase II pågår. Når produksjonen fra fase II starter i 2022, ventes en økning til 660000 fat per dag

Equinor har støtt på mer olje og gass, der de påviste og sannsynlige reservene er estimert til mellom 13 og 38 millioner fat oljeekvivalenter, ifølge en pressemelding fra Oljedirektoratet.. Brønnene ble boret om lag sju kilometer vest for Framfeltet og 130 kilometer nordvest for Bergen. Den ene av brønnene traff på to hydrokarbonkolonner i intra Heatherformasjonen sandsteiner This feature is not available right now. Please try again later

Omregnet til fat, betyr dette et sted mellom 18 og 50 millioner fat ekstra. - Maksimum produksjonsrate var på 319 Sm3 olje og 9195 Sm3 assosiert gass per strømningsdøgn gjennom en 56/64 tommers dyseåpning, melder Oljedirektoratet. Brønnen ble boret av Transocean Barents De norske verdiene til Lundin utgjør 96 prosent av selskapets petroleumsreserver. 1 Sm3 olje ≈ 6,29 fat. 1 tonn olje ≈ 1,18 Sm3 olje. 1 Sm3 olje ≈ 0,85 tonn olje. 1 Sm3 gass = 35,315. Produserbare ressurser er 16,8 millioner sm3 olje og kondensat og 48,3 milliarder sm3 rikgass. Transportløsning er 80 km lang 26 rørledning til Åsgard transportsystem. Anslått produksjonsstart er 3. kvartal 2011. Tekniske data Boligkvarter: 100 enkeltrom Produksjonskapasitet olje: 85.000 fat pr da Siden 1996 har fondet økt fra 48 milliarder kroner til vel 2 000 milliarder ved utgangen av 2007. Dette tilsvarer om lag 430 000 kroner per innbygger. 1 Sm3 (standard kubikkmeter) oljeekvivalenter (o.e.) = 6,29 fat 1 fat = 159 liter. Kilde

1. Fra målestasjon beregnes Gross Standard Volum (Sm3) som er løftet over til kunde. 2. Basert på prøvetaker innhold og laboratorium analyse bestemmes oljens vanninnhold i % og Net Standard Volum som er løftet til kunde etableres. 3. Stock Tank Barrels (BBLS) / fat olje (angitt ved 60 °F) beregnes ved å multipliser 3,8 milliarder Sm3 olje er det samme som 24,1 milliarder fat olje. Med dagens oljepris, cirka 59 dollar fatet, ville produksjon av de gjenstående oljeressursene gitt inntekter verdt 1.421. Venter 98 dollar fatet neste år Olje- og energiminister Ola Borten Moe venter en nedgang i produksjonen og oljeprisen neste år. 115 millioner Sm3 i 2012. I samme periode spår regjeringen en svak økning i naturgassproduksjonen fra 109 millioner Sm3 i 2011 til 111 millioner Sm3 til neste år Størrelsen estimeres til mellom 10 og 20 millioner Sm3 utvinnbar olje - eller mellom 60 og 120 millioner fat. Maria inneholder også gass; mellom 2 og 5 milliarder Sm3. — Utfordringen nå er å bringe våre to funn fram til utbyggingsfasen, sier Vabø til Aftenbladet.no Produksjon - olje og NGL (tusen fat/dag) 370: 398. 409: Produksjon - tørrgass (millioner Sm3/dag) 113: 113. 110: Produksjon - total (tusen fat o.e/dag) 1 084: 1 110. 1 040: Gjenværende reserver (millioner fat o.e.) 5 544: 5 879. 5 968: Reserveerstatningsgrad (årlig i prosent) 16: 78. 22: Reservetilgang (millioner fat o.e.) 62: 316. 82.

Oljekube Aker BP AS

Oljeproduksjonen på norsk sokkel i 2010 er fire prosent lavere enn Oljedirektoratet trodde høsten 2009. Og fallet fortsetter. Samtidig øker gassproduksjonen - som vil stå for 51 prosent av totalen i 2015 Totalproduksjonen for 2007 var nesten den samme som året før på 1,2 millioner fat oljeekvivalenter, men oljeproduksjonen var langt lavere. Produksjonen falt fra gjennomsnittlig 723.000 fat per dag i 2006 til 661.000 fat per dag ifjor. Gassprodukjsonen økte fra 75 millioner Sm3 til 86 millioner Sm3 i 2007

Omregnings kalkulato

Funnet er beregnet til mellom 1 og 2 milliarder Sm3 utvinnbar gass. Det nordligste funnet på norsk sokkel ble gjort av Statoil i brønn 7325/1-1 (Antlantis). Det ble kun påvist en 10 meters gasskolonne i Snaddformasjonen i jura. Funnets størrelse er anslått til mellom 0,7 og 2 milliarder Sm3 utvinnbar gass Meldingen anslår at nåverdien av fremtidige petroleumsinntekter for staten er NOK 4000 milliarder, basert på at alle uoppdagede ressurser hentes opp. De legger til grunn fremtidig oljepris på NOK 510/fat (USD 64/fat) og gasspris på NOK 1,85/sm3 (USD 6,10/MMBtu) som er litt høyere enn dagens markedspriser (ca. USD 55/fat olje og ca. NOK 1,50/sm3 gass) Regjeringen baserer Nasjonalbudsjettet på at oljeprisen skal kraftig opp Prisniv˚a p˚a r˚aolje settes til 30,60 og 90 USD/fat og antar lineær relasjon mellom disse. Dollar. kursen holdes konstant p˚a 7 NOK/USD. Oljepris 30 USD/fat ⇒ 90 øre/Sm3. Oljepris 60 USD/fat ⇒ 170 øre/Sm3. Oljepris 90 USD/fat ⇒ 250 øre/Sm3. Marin Dieselolje. Oljepris 30 USD/fat ⇒ 250 øre/Sm3. Oljepris 60 USD/fat ⇒ 420 øre/Sm3 Dagsproduksjon av olje var i desember 2012: 1,9 millioner fat.Omregningstabell:1 fat olje ≈159 liter1 standardkubikkmeter (Sm3) olje ≈ 6,29 fat1 tonn olje ≈1,18 Sm3 olje1 Sm3 olje ≈0,85 tonn olje1000 Sm3 gass = 1 Sm3 o.e.1 Sm3 NGL (flytende gass) = 1 Sm3 o.eKilde: Oljedirektorate

Kubikkmeter til Barrels (fat/tønner) konverterin

Den gjennomsnittlige oljeproduksjonen falt fra juli til august med 300.000 fat, til 1.818.000 fat, opplyser Oljedirektoratet Totale resurser er anslått til 2 - 7 millioner Sm3 (13 - 44 millioner fat). Beregnede utvinnbare resurser på Goliat var før brønnen ble boret økt til 31,5 millioner Sm3 oljeekvivalenter (198 millioner fat), fra 28,0 millioner Sm3 oljeekvivalenter (176 millioner fat) ved PUD-innlevering Oljeselskapene produserte mindre gass på norsk sokkel i juni sammenlignet med mai. Foreløpige tall for juli, viser samme trend Redundanzmodul DIN14675 für FAT DIN14662 SM3-RM-FAT DIN 14675-Schnittstellenmodul mit VdS-Anerkennung G204085 zum redundanten Anschalten eines FATs (Fabr. SCHRANER) als Feuerwehr-Erstinformatio Lundin har nylig avsluttet en boring i Nordsjøen og kan notere seg funn på minst 95 millioner fat olje. I beste fall kan funnet vise seg å være det største på flere år på norsk sokkel

About the energy calculator - Norwegianpetroleum

2. januar 2002 - 14. mars 2006 Oljepris Brent Blend og terminpriser USD per fat. 3. januar 2002 - 14. mars 2006 Oljepris for fremtidig levering USD per fat lett råolje. 3. januar 2004 - 14. mars 2006 Lagre av råolje i USA Millioner fat Priser på naturgass USD per 1000 Sm3. Måneds- og kvartalstall NPDID for felt. 26376286 . Bild Fra midten av 1980-tallet til 2003 varierte den mellom 15 og 30 dollar per fat, for så å øke kraftig igjen etter 2004. Etter å ha vært oppe på et årsgjennomsnitt på rundt 110 dollar per fat i årene 2011-2013, falt oljeprisen kraftig høsten 2014, men er nå på vei oppover igjen. Gjennomsnittlig oljepris i 2018 var 71,1 dollar per fat Knyttes til Skarv? Volumet tilsvarer 19-38 millioner fat, og kan dermed ha en bruttoverdi opp mot 20 milliarder kroner. - Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 838 vil vurdere å knytte funnet opp til Skarv, melder Oljedirektoratet. Lisensen eies av PGNiG (40 pst), Aker BP (30), Wintershall Dea (30). Avgrensingsbrøn 1 Alle tall er i henhold til norsk regnskaps-lov og god regnskapsskikk (NRS) 2 Salg av egenprodusert olje, NGL og gass i 2013 var 1,041 millioner fat o.e. per dag mot 1,129 millioner fat o.e. i 2012 3 1 milliard Sm3 gass = 1 million Sm3 o.e. 1 million Sm3 o.e. tilsvarer om lag 17 200 fat o.e. per dag (17,2 kboed

Redundanzmodul DIN14675 für FAT DIN14662 und FBF SM3-RM-FAT/KM-FBF DIN 14675-Schnittstellenmodul mit VdS-Anerkennung G204085 zum redundanten Anschalten eines FATs (Fabr. SCHRANER) als Feuerwehr-Erstinformation und eines digitalen FBFs (Fabr Anslått platåproduksjon er 100.000 fat oe/dag. Anslåtte oljereserver: 28 millioner Sm3 / 174 millioner fat. Anslåtte gassreserver: 8 milliarder Sm3. Årlige investeringer i drift: ca. 1,5 milliard kroner. Goliat er delt i to atskilte hovedreservoarer, Kobbe og Realgrunnen. Begge inneholder olje med en overliggende gasskappe Siden sommeren i fjor har oljeprisen rast fra rundt 110 dollar fatet til under 50 dollar fatet denne uka. - Prisfallet har skapt betydelig usikkerhet og kan føre til at næringen gjennomfører kraftige kostnadskutt. (Sm3) oljeekvivalenter (o.e.) olje og gass, 47,4 millioner Sm3 o.e. mindre enn i rekordåret 2004,.

Årsrapport 2010

De hever også produksjonmålet fra tidligere 1,35 millioner fat oljeekvivalenter pr. dag til 1,4 millioenr fat i 2007. De ser samtidig en økning i produksjonskostnaden fra tidligere guiding på. Sm3 oljeekvivalenter • 298 mill. fat oljeekvitalenter Investeringskostnader Investeringskostnad for Aasta Hansteen er anslått til 30,1 milliarder kroner. Investeringskostnader for rørledningsinfrastruktur og terminaloppgradering er 24,1 milliarder kroner. Totale investeringer er oppgitt til å være 54,2 milliarder 2012 kroner Utslipp til luft fra norsk og internasjonal petroleumsindustri per produsert enhet i 2016. kg/Sm3 0.e (Kilde: IOGP EEH) KG PER SM3 PRODUSERT O.E nmVOC soz 100 KG PER SM3 PRODUSERT O.E coz (dividert med 1 00) Norsk sokkel 2016 Internasjonalt gjennomsnitt for oljeproduserende land 2016 Statistisk sentralbyrå Statistics Norwa Råoljeproduksjon (inkludert NGL) 2004: 3,2 millioner fat/dag. Råoljeproduksjon (inkludert NGL) 2005: 3,3 millioner fat/dag. Gasseksport 2004: 75 milliarder Sm3. Gasseksport 2005: 82 milliarder Sm3. Investeringer 2004: 71,0 milliarder kroner. Investeringer 2005: 81,0 milliarder kroner. Oljeprisforutsetning 2004: 250 kroner/fat

Totale ressurser er anslått til 2 - 7 millioner Sm3 (13 - 44 millioner fat). Beregnede utvinnbare ressurser på Goliat var før brønnen ble boret økt til 31,5 millioner Sm3 oljeekvivalenter (198 millioner fat), fra 28,0 millioner Sm3 oljeekvivalenter (176 millioner fat) ved PUD-innlevering Råoljeproduksjon 2003: 2,9 millioner fat/dag. Råoljeproduksjon 2004: 2,9 millioner fat/dag. Gasseksport 2003: 72 milliarder Sm3. Gasseksport 2004: 75 milliarder Sm3 ble for 2002 på 3,3 mill fat o.e. per dag, en reduksjon på 0,1 mill fat o.e. fra året før. Figur 6.2 viser den his-toriske produksjonen av råolje på norsk kontinental-sokkel. Gassalget har i 2002 økt med 23 prosent (om lag 12 mrd Sm3) i forhold til 2001. Et fremtidig salgsniv Hvem har baller til å sikre barnebarna olje? Uten olje vil våre barnebarn mangle mat. Det er derfor nødvendig å kjenne oljereservene. Og det er nødvendig å styre oljeuttaket slik at vi. 17 mrd. mindre oljeinntekter til Oljefondet Norges inntekter fra oljevirksomheten stupte i 2015, ifølge Petoro. I fjor var resultatet «bare» 89 milliarder kroner

Takket være strøm fra land — hovedsakelig ren norsk vannkraft — kommer vi til å spare atmosfæren for mer enn 620.000 tonn CO 2 hvert eneste år. For hvert fat olje som produseres ellers i verden, slippes det nemlig i gjennomsnitt ut rundt 18 kilo CO 2. På norsk sokkel ligger snittet på 9 kilo Den 16. juli startet produksjonen fra havbunnsfeltet Trestakk på Haltenbanken i Norskehavet. Trestakk er knyttet opp til det flytende produksjonsskipet Åsgard A og utvinnbare ressurser i feltet er estimert til 76 millioner fat olje. Produksjonen startet på tid, under budsjett og uten alvorlige hendelser Omregnet til fat, betyr dette et estimat mellom 18 og 50 millioner fat ekstra. - Maksimum produksjonsrate var på 319 Sm3 olje og 9195 Sm3 assosiert gass per strømningsdøgn gjennom en 56/64 tommers dyseåpning, melder Oljedirektoratet. Brønnen ble boret av Transocean Barents Eksportverdien for råolje i 2018 utgjorde 264,0 milliarder kroner, mot 223,1 milliarder året før. Veksten forklares med vesentlig høyere oljepris. Gjennomsnittsprisen var 577 kroner per fat - 131 kroner mer enn i 2017. Antall eksporterte fat råolje ble derimot redusert fra 500 millioner til 458 millioner fat i 2018

november 2004 - Oljedirektoratet

Venter ja til Jette Produksjon: Brutto 14 000 fat o.e. per dag Netto 10 000 fat o.e. per dag Første olje tidlig i 2013 Relativt kort produksjonsliv Kapitalkostnader Brutto ~ MNOK 2500 Netto ~ MNOK 1500 Utbyggingsløsning Undervann tilknyting (subsea tie-back )til Jotun B Det norske er operatø Oversettelse av Bragefeltet til engelsk i bokmål-engelsk ordbok - Flest oversettelser, helt gratis

Gjøa-plattformen ferdig etter 18 mill

Hva er en sm3 - Annen teknologi og vitenskap - Diskusjon

1 Sm3 olje tilsvarer: 1 Sm3 o.e . 1 Sm3 NGL tilsvarer: 1 Sm3 o.e . 1 Sm3 kondensat tilsvarer: 1 Sm3 o.e. Andre omregningsfaktorer: Gass 1 kubikkmeter 35,30 kubikkfot . Råolje 1 Sm3 6,29 fat . 1 Sm3 0,84 tonn . 1 fat 159 liter . 1 tonn 7,49 fat Samlet bruk av naturgass til produksjon av kraft og varme var i 2015 på 4,5 TWh. I 2015 gikk det med 4,7 mrd sm3 til ulike prosesser ved utvinningen av olje og gass. I 2015 ble i tillegg 4,9 TWh naturgass distribuert gjennom distribusjonsrørnettverk eller som småskala LNG-distribusjon Den totale gassproduksjonen var 9,3 milliarder standard kubikkmeter (Sm3), en oppgang på 3,6 milliarder fra måneden før. Væskeproduksjonen i oktober fordeler seg slik: 1.868.000 fat olje, 278. This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue Queu

PPT - Troll videreutvikling Industriutvikling på norsk

Gassutvinninga falt fra 8 til 7,6 mrd Sm3, falt klodens samlede oljeutvinning i mars med 265 000 fat/døgn til en gjennomsnittlig døgnproduksjon på 85,3 millioner fat. Byrået har revidert årets globale etterspørsel til 85,8 mill. fat i gjennomsnitt The Fat Crab Surrey was our second restaurant to open in 2016 and is located in North Cheam, Surrey. To get to us by public transport the closest train station is Worcester Park which is on the London Overground line.. Whilst you can walk in at The Fat Crab Surrey, we do highly recommend that you call and book a table in advance as we can get very busy The Fat Crab Clapham is our latest restaurant which opened in early 2020. To get to us by public transport the closest train station will be Clapham Junction which is on the London Overground line.. Be sure to follow us on Facebook and Instagram to keep up to date with any menu changes and special offers De produserende råoljereservene ble redusert med 10 prosent i 2006, fra 1082 til 972 mill standard kubikkmeter (Sm3), eller med 110 mill Sm3. Koblet sammen med en årsproduksjon i fjor på knapt 137 mill Sm3 ser alle hvilken veg dette nå bærer. En r/p på 7-8 år er i en slik situasjon et annet ord for katastrofe Fra disse feltene ble det produsert 2,8 millioner fat olje per dag og 88 milliarderstandardkubikkmeter (Sm3) gass. Norsk olje i et globalt perspektiv. Oljeindustrien står for vel en fjerdedel av Norges klimagassutslipp[6], og økte utslipp fra oljeindustrien er den viktigste grunnen til at Norge ikke når Kyoto-målene for utsliputt

Oljefat - Wikipedi

- Investeringene knyttet til Valemon er anslått til 19,6 mrd. kroner. - Anslag for utvinnbare reserver på Valemon er 26,3 milliarder Sm3 gass, 4,9 millioner Sm3 stabilisert kondensat og 1,3 millioner tonn NGL. Samlet tilsvarer dette 206 millioner fat oljeekvivalenter Forventede utvinnbare oljereserver for Castberg-feltet er beregnet til 88,7 millioner standard kubikkmeter (Sm3), eller 558 millioner fat olje. Planlagt produksjonsstart er fjerde kvartal 2022, og forventet produksjonsperiode er 30 år. Totale, forventede investeringer til utbygging av Castberg-feltet er 47,2 milliarder 2017-kroner Produksjonsverdien i oljevirksomheten økte med over 100 milliarder kroner i 2005. Verdiskapningen utgjorde 487 milliarder, og økte med 30 prosent, melder SSB

vale_5406613a

Slik formaterer en USB Drive i FAT32 - Velkommen til Norsk

Fra januar og frem til og med oktober ble det gjort 12 norske petroleumsfunn i såkalte undersøkelsesbrønner: «Liatårnet» kan bli størst. Aker BP vinner prisen for årets potensielt største funn. Oljefunnet «Liatårnet» ligger 40 kilometer nordøst for Alvheim-feltet i Nordsjøen og har mellom 13 og 32 millioner standard kubikk olje (SM3) Sm3 oljeekvivalenter i perioden, mens samlet sysselsetting både blant produsenter og leverandører har økt fra i overkant av 70 000 i 2000 til i overkant av 130 000 i 2009. Bakgrunnen for dette kan i hovedsak forklares med to forhold: 1. Leverandørindustrien retter seg i økende grad internasjonalt: Norsk leverandørindustri har gjenno

Lundin Norway har gjort et betydelig funn av olje og gass i den sørlige delen av Barentshavet. Funnet er gjort i Alta-prospektet. Foreløpige beregninger viser at reservoaret kan inneholde mellom 85 og 310 millioner fat olje Alle rettigheter til DN Investor tilhører DN og de kilder som benyttes. (Sm3) utvinnbar olje. Det tilsvarer mellom syv og 17 millioner fat oljeekvivalenter. Det var til sammenligning på mellom 38 og 101 millioner fat oljeekvivalenter 500 millioner tonn CO2 Oljedirektoratet la 16. april frem sine scenarier for hvor mye olje de mener skjuler seg i området og estimerer at de kan få opp 202 millioner Sm3 (standard kubikkmeter) oljeekvivalenter eller nærmere 1,3 milliarder fat oljeekvivalenter

Produksjonskapasiteten økes fra 180.000 fat pr. døgn for B til 210.000 fat pr. døgn for til resultatet og mer enn 250 firmaer verden over har hatt oppdrag for prosjektet. I mai 1984 døpte daværende Brønnen har en produksjonskapasitet på mer enn 10 000 Sm3/pr. dag ( tilsvarer 60 000 fat / pr. dag ). 3,8 milliarder Sm3 olje er det samme som 24,1 milliarder fat olje. Med dagens oljepris, cirka 59 dollar fatet, ville produksjon av de gjenstående oljeressursene gitt inntekter verdt 1.421 milliarder amerikanske dollar. Med dagens dollarkurs tilsvarer det 13.209 milliarder norske kroner For olje rundt 70 $/fat, gass rundt 1 kr/Sm3, og kvoter 20 €/tCO2e ♦ Vann 30 ±10 med kvoter: 30 ♦ Kull 30 45 ♦ Atom 35 35 ♦ Gass 40 47 ♦ Vind 50 ± 5 50 ♦ Biokraft 65 ±10 65 Kraftkost i øre/kWh - 200 Opp til 30 millioner fat kan være påvist. Faroe Petroleum skriver i en pressemelding at det er gjort et oljefunn på prospektet Bommerang (6406/12-4) ved siden av Pil-funnet i Norskehavet. «Brønn 6406/12-4 S ble boret omlag 33 kilometer sørvest for Njordfeltet i den sørlige delen av Norskehavet og omtrent 1,7 kilometer sørøst for funnbrønn 6406/12-3 S (Pil),» skriver Oljedirektoratet. Den 30. september 1994 ble det inngått en endringsavtale til den tidligere avtalen om bruk av anleggene på Statfjord, kalt Bridging Agreement. Denne endringsavtalen, endring nummer to, er blitt kalt underløftsavtalen. Her kjøpte eierne av satellittfeltene seg en rett til å få prosessert opptil 25 000 Sm3/døgn fra satellittene på.

Discover the truth: The Wikings "Norderlanda" - mythsPresentasjon for Lofoten Folkehøgskole35/11-13 - OljedirektoratetPPT - Muligheter for økt oljeutvinning ved injeksjon av COFremtidsutsikter for oljeindustrien, Stavanger NæringsforeningGrethe Moen

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( TPAO) (Turkish Petroleum Corporation) ble stiftet i 1954 av lov nr. 6327 med ansvar for å være involvert i leting etter hydrokarbon, boring, produksjon, raffineri og markedsføring som Tyrkias nasjonale selskap.. Som en viktig aktør i den nasjonale økonomien oppnådde TPAO mange førstere i den tyrkiske oljenæringen Omregnet til fat olje må det betegnes som et mindre funn. I utvinnbar olje utgjør funnet cirka 18-42 millioner fat olje, men samtidig vil dette være en viktig tilleggressurs til de store olje-og gassfunnene Castberg og Gohta rett i nabolaget. Omregnet til olje-fat utgjør gassdelen av funnet ytterligere 1-2 millioner fat olje Regjeringen meldte 29. april at det vil bli iverksatt myndighetsbestemte kutt i oljeproduksjonen for å bidra til en raskere stabilisering av oljemarkedet. Produksjonsbegrensningen blir på 250 000 fat per dag i juni og 134 000 fat per dag for andre halvår. Det ligger også noen unntak i bestemmelsene, blant annet er gassfelt skjermet

 • Vudu.
 • Blizzcon app 2017.
 • Kan man bli frisk av anoreksi.
 • Sætres beste.
 • Bikepark willingen saison.
 • Kjendisnytt se og hør.
 • Quästoren definition.
 • Smerter i tommel muskel.
 • Gyldige britiske mynter.
 • Bønnestuing mat.
 • Benmargsødem is ledd.
 • Alan walker all falls down tekst.
 • Fonologisk bevissthet definisjon.
 • Ferienjob paderborn 2017.
 • Mark forster konzert österreich.
 • Fobi för män.
 • Tekster om valg.
 • Brukt jacuzzi til salgs.
 • Erfaring med salg på ebay.
 • Verdens nest største organisme.
 • Familiejulebord bergen.
 • Sandstorm på kanariøyene.
 • Roger federer house.
 • Ssb statsbudsjettet.
 • Medisinskap med innhold.
 • Den bortkomne sønn.
 • Biggest city in crete.
 • Nesten voksen anmeldelse.
 • Glaserei hannover südstadt.
 • Baby 8 mnd vondt i magen om natten.
 • Eilif hellum noraker wikipedia.
 • Diarios de motocicleta netflix.
 • Restaurant eger.
 • Palmenparadies sinsheim.
 • Bringebærglasur.
 • Youtube barnfilm nicke nyfiken.
 • Begagnade bilar danmark.
 • Snapchat chat log.
 • Katherine heigl imdb.
 • Weihnachtsoratorium schleswig.
 • Sosiale medier helse.