Home

Majuskler og minuskler

En majuskel, også kalt versal, er innen typografi det som til daglig kalles en stor bokstav, altså A, B, i motsetning til a, b, som kalles en minuskel eller gemen.Betegnelsen majuskel brukes for å unngå tvetydighet. Uttrykket «stor bokstav» kan bety «bokstav satt i stor type», som refererer til den fysiske størrelsen på en bokstav, i motsetning til hvorvidt bokstaven er en. Majuskel er en betegnelse på det man i dagligtale ofte kaller «store» bokstaver. Majuskelskrift er på typografisk fagspråk et skriftsystem med ett sett bokstaver der alle er på samme høyde, det vil si et monoalfabet. En majuskelskrift består av bokstaver med samme høyde og som skrives eller tegnes mellom to hjelpelinjer. Både romersk kapitalskrift og uncialer er majuskelskrift Minuskel er en typografisk betegnelse på alfabetets «små» bokstaver. Minuskler har over- og underlengder i motsetning til majuskler eller versaler. Majuskler og minuskler. Alle bokstaver finnes i to former: majuskel (stor bokstav, forbokstav) og minuskel (liten bokstav). Minuskelen er de normale bokstavene. Majuskel bruker man som første bokstav i setninger og som forbokstav i egennavn. Aksenttegn. Seks bokstaver er unike for Esperanto Ĉ, Ĝ, Ĥ, Ĵ, Ŝ kaj Ŭ. De har aksenttegn Denne historiske utviklingen fra majuskler, via uncialer og halv-uncialer, til minuskler, skjer under påvirkning av kurrensskriften. Først den tidlige romerske kurrensskriften, hverdagsskrift hurtig nedtegnet, som eksisterer side om side med romernes andre skrifter (som jeg skal komme tilbake til), og etterhvert den senere kurrensskriften, som ble brukt i margnotater og lignende

Majuskler og minuskler. Opprinnelig hadde det latinske alfabetet kun store bokstaver, men med romersk kursivskrift vokste de små bokstavene fram i skriftsystemet som uncialskrift og halvuncialskrift Minuskel (latin: minuscula (littera), «liten (bokstav)», diminutiv av minor, «mindre»), også kalt gemen, er innen typografi det som til daglig kalles en liten bokstav, altså a, b, i motsetning til A, B, som kalles en majuskel eller versal.Betegnelsen minuskel brukes for å unngå tvetydighet. Uttrykket «liten bokstav» kan bety «bokstav satt i liten type,» som refererer til. Versaler og minuskler... For noen år siden lærte elevene store bokstaver i 1. klasse og de små i 2. klasse. Nå læres begge deler allerede i første klasse, og førsteklassingen min kommer hjem med leselekser med små bokstaver. Han holder tunga rett i munnen og staver seg gjennom leksa Versaler og minuskler Jeg skiller normalt ikke mellom små og store bokstaver. Er svaret «Jonas Gahr Støre», Hva er nytt med Quizmaraton 2014 . I denne oppgaven lærte vi oss om skrift - hva det egentlig er, historie, hvordan kan vi bruke skrift som inspirasjon til bildet. ( Majuskler og minuskler. Også er det moro da

Minuskler har over- og underlengder i motsetning til majuskler eller versaler. Når du setter tall med små bokstaver (minuskler), er det best å bruke lowercase tall. Men andre or også tall kommer også som . DA VERSALER FYLLER MERE ENN MINUSKLER, MÅ ØYET FIKSERE FLERE . Dette er betegnelsen på de store og små bokstavene En minuskel er små bogstaver.En minuskels modsætning er en majuskel, et stort bogstav.Tekster skrevet med det latinske alfabet skrives som udgangspunkt med minuskler, med mindre grammatikken foreskriver, at der skal anvendes majuskler, som eksempelvis ved brug af stort begyndelsesbogstav.. Selve størrelsen af bogstavet definerer ikke, om der er om det er en minuskel eller majuskel. Versaler er en typografisk fagbetegnelse på alfabetets store bokstaver i motsetning til de små bokstavene som i typografien kalles minuskler. Versalene i vårt skriftsystem er majuskelbokstaver som stammer fra den romerske kapitalskriften. Det var italienske humanister som på slutten av 1400-tallet kombinerte majusklene med sin egen minuskelskrift til et dobbeltalfabet A (Majuskel) og a i forskellige skrifttyper. Inden for typografi er en majuskel ( maˈjusgəl eller mɑˈjusgəl ; fra latin majusculus , 'noget større', diminutiv af major , 'større') [1] eller versal ( væɐ̯ˈsæˀl ; fra tysk Versal , afledt af latin versus , 'vers'), [2] også kaldet blokbogstav , [3] et stort bogstav , [2] f.eks. det første bogstav i et personnavn

Majuskel - Wikipedi

Klicka på länken för att se betydelser av minuskel på synonymer.se - online och gratis att använda Det latinske alfabetet, også kalt romerske alfabet, er et alfabet som ble utviklet fra det greske alfabetet over en lengre periode fra etruskernes tid. Det er i dag det mest brukte alfabetet i verden, og det blir brukt i alle vesteuropeiske språk.Det består av de samme bokstavene som romerne brukte, men med noen få tillegg Landskabsarkitekter i Århus og København. Schønherr Landskabsarkitekter beskæftiger sig med by- og landskabsarkitektur på alle niveauer. Se mere her >> Mange av dem er kjent og kartlagt først ut på 1900-tallet. Fra 1000-tallet overtok minusklene helt. De er håndskrifter med liten, løpende kursivskrift og noen ganger med tidsangivelse og skriverens signatur til slutt. Antallet minuskler er stort (i underkant av 3000) og mange er vakkert illustrerte

Manuskript, ofte forkortet manus, eller håndskrift (fra latin manu scriptus, «(bok) skrevet med hånden») er i streng forstand et dokument som er skrevet for hånd, men begrepet brukes særlig om gamle, håndskrevne bøker.I moderne tid betyr manuskript også en originaltekst før den settes og trykkes, eller teksten til en film eller skuespill Kryssord benytter kun Majuskler. På norsk brukes majuskler bare i første bokstav i en ny setning eller første bokstav i navn. I tysk brukes i tillegg majuskler i begynnelsen av hvert substantiv. Et unntak er kryssord hvor man kun benytter Majuskler, Versaler eller om man vil Store bokstaver. Små bokstaver, kalles minuskler eller gemene På slutten av 1800-tallet ble det samlet inn en rekke kalkeringer og avtrykk av ulike typer kirkekunst, runer, minuskler, majuskler og figurer, mange utført i pappmasjé. I dag er disse samlet i to tre-kister i arkivet ved Kulturhistorisk museum

Det skal komme en tid da folket blander majuskler og minuskler, og stor forvirring skal råde blant de som diskuterer. Upassende innlegg? Svar. Megdeg Innlegg: 765 Språk og kommunikasjon er et fantastisk tema. Stort. Vanskelig å avgrense. Det handler om så mangt: Begreper. Muntlig fremstillingsevne. Innestemme eller utestemme. Rettskriving. Grammatikk, kansk Vi identifiserer den lengste rim-endelsen i ordet ditt, og gir deg ord som vi tror rimer. Søk på skole gir deg rimord som ender på-ole. Rimendelsene er skrevet mest mulig lydrett. Det betyr at rim på bukk finnes under -okk, og at man kommer til -ålke om man leter etter rim på folket. Stumme konsonanter kan være en utfordring ved rim Oppdelingen i egne kapitler om papyri, majuskler og minuskler er dels kunstig og dels uhensiktsmessig. En annen organisering kunne gitt en mer dynamisk og konstruktiv presentasjon av dette stoffet. Den «elektroniske vendingen» som flere kapitler bruker plass på, byr på nye og spennende muligheter, men også atskillige utfordringer

majuskel - Store norske leksiko

 1. uskler». Her forklarer jeg hva dette er. Les mer her . SPRÅKET - 28. juni 2014 Hva er koiné? Teologer snakker ofte om «koiné» eller «koiné-gresk»
 2. uskler, og stor forvirring skal råde blant de som diskuterer. Upassende innlegg? Svar. Bardamu Innlegg: 395. 13.10.04 16:41. Del. Dette er irrelevant. Alle vet jo at Erik bor i telt
 3. uskler Opprinnelig hadde det latinske alfabetet kun store bokstaver, men med romersk kursivskrift vokste de små bokstavene fram i skriftsystemet som uncialskrift og halvuncialskrift. I forbindelse med den karolingiske renessanse ved Karl den stores hoff, skaptes den første skrift med små bokstaver, der småbokstavene ble brukt i løpende tekst og storbokstavene til initialer.
 4. uskler (små bokstaver). Hvis ikke vil den trådløse nettverkstilkoblingen mislykkes. Når du er ferdig med å skrive inn WEP-nøkkel eller WPA-nøkkel, rull til Ferdig og trykk på OK for å bekrefte
 5. uskler (små bokstaver). Hvis ikke vil den trådløse nettverkstilkoblingen mislykkes. Når du har angitt WEP- eller WPA-nøkkelen, velger du Ferdig og deretter OK for å bekrefte
 6. Definitions of Det latinske alfabetet, synonyms, antonyms, derivatives of Det latinske alfabetet, analogical dictionary of Det latinske alfabetet (Norwegian

Oprindeligt var kapitæler specielt tegnede bogstaver, og altså ikke blot en formindskning af versalerne. Ved formindskningen kan man opnå den uheldige effekt, at de oprindelige minuskler bliver mere tyndbenede end de store begyndelsesbogstaver. Dette sker netop fordi hele bogstavet og dermed også stregerne formindskes Skriften finnes i flere farger, og i både minuskler (gemen, små bokstaver) og majuskler (versal, store bokstaver). I venstremenyen hvor bakgrunnen går fra hvit til blå er skriften blå, og skriften oppe i høyrehjørnet med blå/grønn bakgrunn er hvit og skrevet i majuskler. Høyremenyen har grønn bakgrunn og teksten er sort Majuskelskrift är skrift skriven för hand med majuskler, det vill säga versaler (stora bokstäver). Majuskelskrift är det vanliga skrivsättet i antika handskrifter på både grekiska och latin.. Majuskelskrift, som är relativt omständlig att skriva, användes senare framför allt för inskriptioner och rubriker.. Till skillnad från minuskelskrift kan majuskelskrift skrivas mellan två. Det diakritiske tegnet kvist (også kjent som ogonek (), og cauda/caudata) brukes på flere språk.På litauisk brukes den med bokstavene a, e, i og u, og indikerer at disse skal være lange, i motsetning til korte, slik de ellers skal uttales. Den vanligste betydningen av kvist er å indikere at vokalen skal ha nasal uttale, slik som den indikerer på polsk (med a og e), älvdalsk (med a, e.

Majuskler «Store bokstaver» (se også versaler) Margtekst. Tekst i venstre eller høyre marg . Materie. Bokens innmat . Minuskler. Små bokstaver . OCR. Optisk lesing av tekst fra papir for elektronisk lagring og bearbeiding («Optical Character Recognition») (se «Skanning») Ombrukket korrektur. Se «Korrektur» og «Sideombrekking» Oppsla Først og fremst bør majuskler sperres løst. Et langt mer sjeldent fenomen er løst sperrede minuskler. Den amerikanske typografen Fredric Goudy mottok en gang en pris. Prisen var satt i gotiske bokstaver med mye luft mellom hver bokstav (løst sperret, som det heter seg)

minuskel - Store norske leksiko

 1. uskler - som både var lettere å lese og enklere å skrive på pergament, som etter hvert overtok for papyrusen. Rundt år 1100 ble det vanlig å begynne en tekst med stor bokstav og sette stor bokstav etter punktumet, et tegn som var nytt i likhet med kommaet
 2. grelsk, svanisk og av og til lazisk).Det har opp gjennom historien eksistert tre ulike versjoner av alfabetet. Dagens alfabet har 33 bokstaver
 3. uskler i ulike farger og størrelser, veksler og blir bildeelementer der de tegnes på fotografiene. Teksten, som altså går på rim, hjelper oss til å se det som kryr i den hemmelighetsfulle midsommernatten
 4. Headinger og ingress blir satt i typesnittet Domaine (display regular), mens brødtekst blir satt i Proxima Nova (regular). Headinger skal skrives rent ut og ikke i majuskler. Skal man bruke majuskler, er dette forbeholdt postere og noen få andre flater. Les mer om dette under 06 Kvadratet
 5. uskler, dvs. store og små bokstaver. Det er også funnet et stort antall fragmenter av «grisaille»-glass farget i ulike valører av grått
 6. uskler (små bokstaver). jw2019 jw201

InDesign is the industry-standard publishing app lets you design and publish high-quality documents across a full spectrum of digital and print media Søgning på majuskel i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk De kan plasseres fritt og overlappe hverandre. Men de skal være perfekt sirkulære. Målet med oppgaven er å illustrere musikken med abstrakt bruk av form og farge. Plakatens tekstelementer skal bestå av ordene «Jean Michel Jarre» og «Oxygene», ikke noe annet. Teksten settes i Helvetica Neue Bold med majuskler og minuskler Runer var det vanligste, og vi finner innskrifter på pinner, merkelapper og suppebein. Mange slike er funnet ved utgravningene i Oslo. Kniven var skriveredskapet for runer. Kirkens menn brukte latinske bokstaver, og det var slike, gjerne i form av majuskler og minuskler som ble brukt ved skriving av manuskripter og dokumenter

latinsk - adjektiv som har med Latium og latinerne å gjøre, som er skrevet på, skriver seg fra, tilhører e.l. latin, romersk-katolsk, romans De stammer fra 4., 5. og 6. årh. og kaldes majuskler, fordi de er skrevet med store bogstaver; de er skrevet i kontinuerlige baner uden adskillelse mellem ordene. Flere gamle majuskler rummer samtlige skrifter i NT. Fra 9. årh. skrives håndskrifterne med små bogstaver og orddeling; herefter taler man om minuskler

( Majuskler og minuskler.. Vær utprøvende!!! Del 2. Design av motiv til t-skjorte. Bruk kunnskap og erfaringer fra del 1 til å designe et bilde/motiv til t-skjorte. Her kan du bruke photoshop i deler av oppgaven, men ikke bare dette hjelpemidlet. Kompetansemål vi hadde og når fått de inn for bekreftelse så er også det du har logga på Oregon der! Husk Oregon logger bare med store bokstaver, og det er ikke alltid like pent! Toppen. tomahg Senior Innlegg: 1181 Registrert: ons 28 nov 2007 18:53 Sted: Oslo. Re: Oregon - Skrive logger Sjekk versal oversettelser til Dansk. Se gjennom eksempler på versal oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk Dette blir kanskje litt vel useriøst; Om alle monterer utstyr for GPS sporing kan vi få sanntid logging av all kjøring - og muligheten til å se hvem som har hatt kryssende spor i løpet av dagen. Mulig datatilsynet har synspunkter, men det hadde vært litt kult også..

3 Skrift og uttale / Grammatikk - lernu

Henrik Ibsen Norges forskningsråd, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø (2005-), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (1998-2000, put down/up = sette med/skifte til minuskler/majuskler. quad (sb = quadrat); (vb) = slutte ut quad crown = papirformat (30 x 40 tommer) quad demy = papirformat (35,5 x 45 tommer) quad large = papirformat (6 x 9 tommer) quad royal = papirformat (40 x 50 tommer) quad small = papirformat ( 5 x 7 tommer) quad right = høyre kant quadrat = kvadra Minuskler. En minuskel er en liten bokstav innen typografien, altså a, b (i motsetning til A, B) Minuskler kan også for å øke lesbarheten. Ved å sperre bokstaver legger man til ekstra luft mellom hver bokstav. Som regel sperrer man majuskler og kapiteler. Storyboard. Storyboard er tegninger/bilder som viser hvordan en film skal. Endre STORE/små (minuskler, majuskler, kapitelering osv.) Erstatte tekst; Beskjære tegn; Tilføye tekst før/etter; Nummerering; Jokertegn og regulære uttrykk; Bruk på filer, mapper, utvidelser; Forhåndsvisning; Lagre og laste inn regelset

Forsvarsskrift for Majuskler

 1. uskler eller både-og? En lang række forkortelser har valgfrihed, men man må fx ikke skrive C/O (care of) med majuskler. Til gengæld skal man blande majuskler og
 2. Svar på bibelske spørsmål Bibelvers forklart Bibelstudieverktø
 3. dre tekstmengder. De bør også sperres løst, ettersom det hjelper oss i stavingen
 4. uskler». Her forklarer jeg hva dette er. Les mer her . Hje
 5. uskler (små bokstaver). En form for bokskrift, uncialskrift, ble brukt fra 300-tallet fvt. til 700/800-tallet evt
 6. uskler. Ingen forskjell på store og små bokstaver? (liker å bruke folkelige begrep). De fleste utrente lesere, inkludert meg selv ville nok aldri forstått at det er noen forskjell på disse 3 variantene. Governor-Genera
 7. uskler (små bokstaver) nøyaktig. Hvis ikke vil den trådløse nettverkstilkoblingen mislykkes. Når du er ferdig med å skrive det nye nettverksnavnet, trykker du på Ferdig og deretter OK

Minuskler små, og majuskler store. Deretter fikk vi lest en historie som var veldig gammel, og da mener jeg ikke andre-verdenskrig-gammel men lenge-før-Kristus-gammel. Hvor gammel den var husker jeg ikke, men husker at den handler om en mann som skulle levere varer. Konfigurere skriveren for trådløst nettverk med Windows. Se også gjennom vanlige spørsmål for hjelp hvis skriveren ikke vil skrive ut trådløst, inklusive tilkoblingsproblemer for nettverk eller skriveren Forsikre deg om at du skriver majuskler (store bokstaver) og minuskler (små bokstaver) nøyaktig. Hvis ikke vil den trådløse nettverkstilkoblingen mislykkes. merknad: Hvis produktet ikke finner nettverket, gir produktet en mulighet til å bruke nettverket likevel En søgning med Find/Erstat efter SPADER (hvor du har markeret Forskel majuskler/minuskler) finder ikke forekomsten spader, hvor der er anvendt majuskler. Du kan opnå forbedrede søgeresultater og en mere effektiv stavekontrol ved at bruge kommandoen Skift majuskler/minuskler i stedet for Majuskler

Kommer vel litt an på hvor lett man har for å lære språk og hvor mye arbeid man legger i det... (Jeg kan IKKE russisk, Det skal komme en tid da folket blander majuskler og minuskler, og stor forvirring skal råde blant de som diskuterer. Upassende innlegg? Svar. Ikke hvis man vurderer innmaten i bøkene.Etter min oppfatning er satsen norsk bokbransjes stebarn, og går for lut og kaldt vann. Mangelen på typografisk kultur gjør at forlagene ser en annen vei og aksepterer billig og dårlig sats. Boktrykkerkunsten nådde våre naboland Danmark og Sverige forholdsvis tidlig, henholdsvis 1482 og 1483

Historiskt och inom paleografin benämns en gemen istället med ordet minuskel (pluralis: minuskler) [1] avseende handskrifter. Motsatsen till en minuskel blir i denna kontext en majuskel . Det latinska alfabetet skrevs ursprungligen som ren majuskelskrift med kantiga former, men ur en mer vardaglig text skriven med romersk kursivskrift växte minuskeln fram i skriftsystem som uncial- och. 2: Lesbarhet. Som nevnt gjentakende ganger i kommentarene, er minuskler mer lesbare (noe som er hovedårsaken til at ble utviklet til å begynne med). Majuskler vil derimot anstrenge øynene mer og føre til at man leser tregere. Når man snakker om å lese, medfører treghet nøyaktighet (NOE SOM ER BRA FOR POLITIETS KORRESPONDANSE) Bogstav, (sammensat af bog og stav i bet. 'lodret skrifttegn', opr. om runetegn), skrifttegn, der symboliserer en sproglyd, enten en vokal eller en konsonant. Det danske alfabet har 29 bogstaver, hvoraf ni angiver vokaler (a,e,i,o,u,y,æ,ø,å) og resten konsonanter. Af de danske bogstaver stammer de første 25 fra det latinske alfabet. Sammen med de latinske bogstaver blev de oprindelig. Det latinske alfabetet, også kalt romerske alfabet, er et alfabet som ble utviklet fra det greske alfabetet over en lengre periode fra etruskernes tid. Det er i dag det mest brukte alfabetet i verden, og det blir brukt i alle vesteuropeiske språk. Det består av de samme bokstavene som romerne brukte, men med noen få tillegg. Ved å kombinere disse med hverandre og flere aksenttegn, kan man. Minuskler Tekst skrevet med småbokstaver er skrevet med minuskler. Mispasning 1983, og raskt adoptert av andre programleverandører. Tekst skrevet med blokkbokstaver (SOM DETTE) er skrevet i versaler (også kalt Majuskler). Author: Asbjørn Aune Created Date

Og hver gang folket vendte om fra sitt frafall, sendte Gud noen som ledet dem og berget dem fra fiendene! Disse ble kalt for dommere, og vi kaller derfor denne tiden for dommertiden. Denne perioden varte i cirka 330 år. Når dommerne seiret over fiendehærene, var det ikke med vanlige våpen, men ved å gjøre som Gud sa en kombinasjon av majuskler og minuskler, er som følger: NIAG * CnIVROmA Det er åpenbart for enhver at vi her har å gjøre med et utslag av kjærligheten til det «subtile», den vanskelig tilgjengelige viten, som var på mote i høy- og senmiddelalderen, og som det ovenstående sitatet henviser til. Verken NIAG eller CnIVROmA lar seg med. Majusklerne lå i den øverste sættekasse (case) og minusklerne i den nederste. Heraf de engelske betegnelser, som er videreført til tastaturer på skrivemaskiner og pc'er. Den øvre kasse er inddelt i 67 rum. Rummene indeholder bogstaverne fra A til Å. Resten af tegnene er for møntfod, parenteser, diftonger, ligaturer og accenter. [kilde.

Det latinske alfabetet - Wikipedi

Majuskler/minuskler i firma- og organisationsnavne. Når firmaer og organisationer skriver sig selv med store bogstaver (eller med små), er det, som jeg ser det, almindeligvis bare et markedsføringstrick - undtagelsen er forkortelser og andre navne, der udtales som enkeltbogstaver Tittelbladet er satt med midtstilte majuskler, bortsett fra stykkets tittel som er satt med majuskel og minuskler. Tittelen s. [III] er midtstilt og satt i majuskel og minuskler. Personlisten er venstrestilt, i en mindre skriftgrad enn replikkene, overskriften «De optrædende personer:» er sentrert og satt med majuskler i en størr Formål. Malen {{}} brukes for å skrive ut en referanseliste, og brukes normalt under overskriften «Referanser».Malen benytter seg av <references/>, som også kan benyttes direkte, men {{}} gir blant annet litt mindre skriftstørrelse og ser derfor gjerne bedre ut.. Bruk. Hvis du har angitt referanser underveis i artikkelen med <ref></ref> (Se Wikipedia:Kilder for mer hjelp), skrives.

Video: Minuskel - Wikipedi

Grafisk design – De Gode HjelperneArkivbloggen - Kulturhistorisk museum

SKOLELYST: Versaler eller minuskler, eller begge deler

Vi kaller store bokstaver versaler og små bokstaver minuskler. Kanskje inkonsekvent å si versaler istedenfor majuskler, men slik er det nå. Siden du nevner 1700-tallet, er det kanskje bruken av stor forbokstav i substantiver du mener, og at du dermed er ute etter ordet kapitalisering Henrik Ibsen Norges forskningsråd, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø (2005-), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (1998-2000, 2004-), Høgskolen i Sør-Trøndelag (2004-), Nasjonalbiblioteket, Den norske Kirke Hovedredaktør Vigdis Ystad Ansvarshavende edisjonsfilolog Christian Janss (f.o.m. 01.04.2002) Ansvarshavende edisjonsfilolog Jon.

Hva er minuskler - typografisk fagbetegnelse på alfabetets

En minuskel er små bogstaver.En minuskels modsætning er en majuskel, et stort bogstav.Tekster skrevet med det latinske alfabet skrives som udgangspunkt med minuskler, med mindre grammatikken foreskriver, at der skal anvendes majuskler, som eksempelvis ved brug af stort begyndelsesbogstav Titler og brødtekst; Kun titler; Utforsk Forum Medarbeidere Påloggede medlemmer Toppliste Mer . Aktivitet All aktivitet Søk Mer . Digitalarkivet Digitalarkivet Skanna arkiver Mer . Mer. Mer . All aktivitet; Forside ; Digitalarkivet ; Arkiv [#34795] Hvorfor må.

Versaler og minuskler - visirgrunningtorketid

Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget.VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes Shavian (også kjent som The Shaw Alphabet) er et fonetisk alfabet som er utarbeidet for det engelske språket med mål om å eliminere vanskelighetene ved konvensjonell staving. Alfabetet kan trolig også brukes på flere andre språk med tilsvarende fonemer (lyder). Alfabetet ble utformet av Kingsley Read, som ble plukket ut som en av fire vinnere av en konkurranse utlyst gjennom testamentet.

Minuskel - Wikipedia, den frie encyklopæd

Versaler kalles også majuskler og kommer fra det engelske ordet major som betyr stor. Alle versalene har samme høyde. Versalene er optisk like høye. Minuskler (små bokstaver) Det er de små bokstaver, minuskler stammer fra det engelske ordet minor som betyr liten. Emnebetont skriftvalg Start studying 11 - 2 Grafisk design og grafisk produksjon, medieuttrykk. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools När det gäller skrifttyper finns två sådana: majuskler och minuskler. Majuskler skrevs med stora bokstäver, minuskler skrevs med små bokstäver. Bland de handskrifter vi känner användes majuskler fram till år 800. Efter denna tid gick man över till minuskler. [2] Det är troligt att NT:s skrifter först skrevs på rullar

Artikkel- og kapitteltitler i bøker samt boktitler skal skrives med minuskler (små bokstaver) i referanselisten, selv om artikkelen, kapitlet eller boken du refererer til skrives med majuskler (store bokstaver) i tidsskriftet/boken. Engelske tidsskrifttitler har majuskler i første bokstav i ordet. Utgiversted og -nav Vores mail- og datatrafik, internt såvel som eksternt, beskyttes af den fulde sikkerhedspakke på Level 7 niveau fra en af markedets bedste Next Generation Firewall. Vi råder over ca. 50 arbejdsstationer, primært HP og Lenovo, som løbende opdateres og udskiftes Dernest forfatternavn, skrevet med MAJUSKLER («store bokstaver»). Alle hovedoverskrifter i fet skrift, m/minuskler, og uten nummer (1.1, 1.2 osv). Eventuelle underoverskrifter i kursiv, m/minuskler, og uten nummer. Innrykk v/avsnittsbegynnelse (bortsett fra først linje under overskrift)

 • Maybach 6 convertible price.
 • Finn willy google.
 • Offline folders windows 10.
 • Heiraten im chiemgau location.
 • Md phd.
 • Spi brandenburg.
 • Weather forecast helsinki.
 • Spi brandenburg.
 • Zinedine zidane.
 • Claßen immobilien hückelhoven.
 • Sido v club.
 • Bengalack rett på rust erfaring.
 • Google home ikea trådfri.
 • Hudpleiesalong ålesund.
 • Compeed gnagsår.
 • Reltebon depot rus.
 • Hvordan løse rubiks kube 2x2.
 • Tristramella sacra.
 • Freizeitpark thüringen mittelalter.
 • Fahrrad schnell verkaufen.
 • Elettra lamborghini patrimonio.
 • Bondkatter till salu.
 • Inglot stavanger.
 • Kylling tortilla ovn.
 • Hvordan endre bankkort på norsk tipping.
 • Nbbf region sør.
 • Støtte til fjerning av parafintank.
 • Matilda budskap.
 • Bankaxept vipps.
 • Ud export.
 • Brudekjole outlet sverige.
 • Ledig stilling sykepleier privat.
 • Bukspyttkjertel alkohol.
 • Internship kina.
 • Viral halsbetennelse.
 • Billig hagle.
 • Billiga byggvaror köpingebro.
 • Comedians in cars getting coffee com.
 • Se star wars på nett.
 • Pandido playmobil.
 • Charles barkley space jam.