Home

Ledelse nettbasert

Ledelse, nettbasert - årsstudium Universitet og høgskole Er du kanskje allerede en leder, men mangler den formelle kompetansen innen økonomi og administrasjon? Årsstudium i ledelse ved UiT vil gi deg alt du trenger for å bli en god leder, enten du har ambisjoner om å bli leder eller allerede er det Administrasjon og ledelse Bachelor i administrasjon og ledelse gir deg kunnskap og ferdigheter som kreves av en leder i en liten eller mellomstor virksomhet. Studiet kvalifiserer også til videre masterstudier i ledelse

UiT Norges arktiske universitet - Ledelse, nettbasert

Gradsnavn: Master i organisasjon og ledelse Studiepoeng: 90 Undervisningsform: Deltidsstudium, nettbasert med samlinger Søknadsfrist: 15. mai og 1. november. Blogg: Skandinavisk ledelse. Typisk skandinavisk ledelse. Masterprogrammet i organisasjon og ledelse bygger på den skandinaviske ledelsesmodellen Her finner du alt av informasjon om utdanning innen HR OG PERSONALLEDELSE (årsstudium).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 40 relaterte studier til utdanningen HR OG PERSONALLEDELSE (årsstudium) Bachelorprogrammene passer for deg som vil fordype deg i ledelse innen et utvalgt fagområde. Det legges spesiell vekt på å kombinere teori, erfaring og praktisk læring. Undervisningen er samlingsbasert, noen i kombinasjon med nettbasert undervisning. Her ser du alle bachelorprogrammene: Endrings­ledelse, team og coaching; Ferdigheter i. Deltid, Nettbasert Vår 2021, Semester: 1 Nettbasert Deltid Vår 2021 Prosjektledelse kan inngå som valgemne i Årsstudium i ledelse. Se andre emner innen lederutdanning. Studiested Studieopplegg help. Hvor og hvordan. Nettbasert, 14.01.2021 - 3 timer Påmelding Mer informasjon Tretimers kurs for renholdere og andre som jobber i service- og omsorgsyrker tett opp mot renhold, for eksempel pleiemedhjelpere, kjøkkenpersonale, vaskeriansatte mm

Verdibasert ledelse og organisasjonskultur - 7,5 stp. Økonomistyring og regnskap - nettstudium - 15 stp. Øvelser i kriseberedskap - 7,5 stp. Har du tatt noen av kursene eller tilsvarende kurs fra før kan du søke om å få dem med i årsstudiet. Du kan også søke opptak til enkeltemner uten å sette det sammen til et årsstudium i ledelse Med en Bachelor i ledelse og digitalisering kan du fordype deg enda mer i organisasjon og ledelsesfag, med fokus på digitalisering. Med fullført bachelorgrad, kan du fortsette på masterstudier ved Høgskolen i Innlandet eller ved andre utdanningsinstitusjoner både i Norge og i utlandet Her finner du alt av informasjon om utdanning innen LEDELSE, DELTID (årsstudium).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er 5 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 5 studiesteder. Det er registrert 40 relaterte studier til utdanningen LEDELSE, DELTID (årsstudium) Ledelse, nettbasert - årsenhet og enkeltemner Gjennom studiet skal studentene få en faglig forståelse for det å skulle fylle ledelsesfunksjonen. Viktige element i dette er på den ene siden kunnskaper i organisasjonsteori, organisasjonspsykologi og ledelsesteori og på den annen side kunnskaper om ulike styringsverktøy i makroøkonomi Master i ledelse har sin særegenhet ved at det er bygd opp slik du får muligheten til å opparbeide deg breddekunnskaper knyttet til offentlig sektors organisering og virkemåte, samtidig som du gjennom valg av spesialiseringsretning kan spesialisere deg sektorspesifikt, tematisk og teoretisk

Administrasjon og ledelse - Bachelor (Nett) Høyskolen

Ledelse og strategi - nettbasert Foto: mostphoto.com. Kurset gir deg oversikt over sentrale tema og perspektiver innen ledelse og strategi. Du lærer hvordan ledelsesmessige og strategiske utfordringer kan håndteres. Kurset kan inngå i basismodulen i. Ledelse, nettbasert - årsenhet og enkeltemner Studiet har som mål å heve ledelseskompetansen i næringsliv og offentlig forvaltning. Målgruppen er utdanningssøkende som sikter mot lederposisjoner og som ikke har forutgående utdanning på høyere nivå innen økonomi og administrasjon 6336 - Nettbasert emne Organisasjon og ledelse Organisasjon og ledelse gir innsikt i hvordan organisasjoner fungerer og ulike måter å konstruere organisasjoner på for å nå ulike mål og oppgaver

Ledelse - nettbasert kunnskaurs uten eksamen . Kompetansesenter og Bedriftshjelp AS. Nettkurs 4 500 kr . 10 Jun Nettkurs eller brevkurs kombinert med forelesninger i form av lyd og bilde på din egen PC. Målrettet miljøarbeid . Kompetansesenter og Bedriftshjelp AS HR-ledelse eller Human Resource Management (HRM) er et omfattende samlebegrep for en rekke oppgaver og aktiviteter. HR-ledelse handler om organisasjonens samlede arbeid med å planlegge, anskaffe, utvikle, anvende og avvikle menneskelige ressurser Forskningsbasert kunnskap. Master i verdibasert ledelse legger til rette for at studentene tilegner seg økt faglig kompetanse i form av forskningsbasert kunnskap, evne til å identifisere, formulere og implementere grunnleggende verdier, samt å gi økt innsikt og trygghet i lederrollen Grunnutdanning i ledelse består av kursene: Grunnleggende bedriftsøkonomi (vår): Her lærer du de viktigste metoder og modeller og hvordan du anvender dem i økonomisk styring. Personalledelse (vår): Her får du oversikt over lederens oppgaver innen temaer som holdninger, verdier, lover, avtaler og samfunnsforhold som påvirker moderne personalledelse

Organisasjon og ledelse - master på deltid - NTN

Studiet er nett- og samlingsbasert og kan gjennomføres mens du er i jobb. Du får svært etterspurt kompetanse og blir en viktig ressurs for bedriften din. Du får praktisk kompetanse innen ledelse, markedsføring, økonomi og logistikk. Studiet har en tverrfaglig orientering og er i stor grad prosjektorientert. Det betyr blant annet at problemstillinger fra studentenes arbeidsplasser kan. Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar Se alle innen Ledelse Økonomistudier. Økonomistudier Nettbasert utdanning endrer verden, og ONLINESTUDIES er det beste stedet for å finne tilbydere av høyere utdanning på nett over hele verden. Som selve flaggskipet på nett i Keystone Academic Solutions' familie av flerspråklige,. Globalisering gjør verden mindre og trekker verdenssamfunnet nærmere. I et fremtidsbilde står offentlige og private virksomheter overfor en rekke utfordringer knyttet til dette og en teknologisk revolusjon, men det gir også muligheter. Det krever nye strategier, nytt lederskap og endringsledelse. MBA i strategi og ledelse er en ledelsesutdanning med strategisk endringsperspektiv Årsstudium i organisasjon og ledelse kan brukes som supplement til annen utdanning, eller kan sammen med enten fullført Halvårsstudium i Kunnskapsledelse eller fullført Halvårsstudium i risiko, sårbarhet og beredskap utgjøre en godkjent fordypning i en fri bachelorgrad

HR OG PERSONALLEDELSE (årsstudium) i Nettstudier - Skoler

Handelshøgskolen ved UiT, Campus Alta tilbyr Ledelse, nettbasert - årsstudium som 6 enkeltemner à 10 studiepoeng som kan tas enkeltvis eller samlet. Studiesenteret Finnsnes har inngått en samarbeidsavtale med Handelshøgskolen for ekstra tilrettelegging rundt nettstudiene Praktisk ledelse er en fleksibel og moderne lederutdanning som dekker viktige fagområder som en leder forventes å ha en forståelse for. Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «NKI fagskoler - nettbasert» som lærested. obligatorisk. Ledelse,. Nedenfor finner du utdanninger som matcher søket Organisasjon og ledelse, nettbasert, Nettstudier. Du kan filtrere søkeresultatet ytterligere ved å velge fagområde, studiested eller utdanningstype. Klikk på en av utdanningene i listen for å lese mer om den, og send en uforpliktende henvendelse til skolen dersom du ønsker mer informasjon Studier innen ledelse og organisasjon. Fagakademiet har lang erfaring med lederutvikling i kommuner og virksomheter. Vi tror på en praktisk tilnærming og høy delaktighet blant deltakerne. Programmene tar utgangspunkt i lokale problemstillinger og gjennomføres i nærheten av dere OsloMet tilbyr en rekke nettbaserte studier. Nettstudier ved OsloMet. Er du permittert eller arbeidsledig? OsloMet vil bidra til at de som nå har behov for det kan få økt sin kompetanse, og tilbyr en rekke nettbaserte studier

Ønsker du å få innsikt i det økonomisk- og administrative fagområdet? Er du samtidig opptatt av nettverksbygging og ønsker å studere på deltid, da kan dette være studiet for deg. Studieprogrammet er tilrettelagt for personer som er i jobb og som ønsker å få en grunnleggende forståelse innenfor markedsføring, organisasjon, strategi, ledelse og forretningsutvikling I årsstudiet kan du velge mellom emner som organisasjon, bedriftsøkonomi I m/IKT og bedriftsøkonomi II, samfunnsøkonomi, forretningsjuss, ledelse, markedsføring og entreprenørskap. På årsstudiet i økonomi og ledelse undervises det i emner som er ment å danne basis for videre læring i det praktiske liv

Grunnkurs Ledelse - nettbasert. Kurset er et selvstudium, og passer for personer som har eller er aktuelle for ledende funksjoner i bedriften, eller som av andre grunner vil ha nytte av en bred og grunnleggende opplæring i ledelsestemaer Ledelse og lederskap, Lederskolen, nettbasert kurs . CoachTeam as - House of Leadership. Nettkurs 14 900 kr . Lederskolen, kunsten å lykkes som leder. Nettbasert opplæringsprogram. Tilpasses din virksomhet. Ren e-læring eller som en miks av e-læring og samlinger. Lederskole og lederutvikling

Årsenhet i ledelse B

Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng) Masterstudium i psykososialt arbeid - helse- og sosialfaglig yrkespraksis (120 studiepoeng) Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester (120 studiepoeng Digitalisering øker kravet til god IT-styring, fordi hele organisasjonen blir berørt. På dette kurset lærer du å gjøre dette på en systematisk måte, og vi gir deg verktøy for analyse og styring. Vi bygger på den nyeste forskningen, på anerkjente rammeverk og på gode norske eksempler. For første kulepunkt - vil søkere være kvalifisert til opptak direkte på Ledelse trinn D. For andre til fjerde kulepunkt - vil søkere kvalifisere seg til opptak på Ledelse trinn D gjennom nettbasert kurs i brannvern og Forkurs før Ledelse trinn D (egen kursplan). Dette skal alltid følge søknaden,. Er du ny i en lederrolle eller ønsker du bare å lære litt mer om ledelse? Alle er en leder på forskjellige nivåer, enten fast eller fra tid til annen. På dette kurset får du grunnleggende kunnskap om hva det vil si å være en god leder. Kursene er nettbasert, og kan dermed gjennomføres samtidig som man er i full jobb Mesterutdanningen - faglig ledelse, matfagene - nettbasert Faglig ledelse bygger videre på Bedriftsledelse og knytter problemstillinger og metoder til konkrete utfordringer i eget mesterfag. Det blir lagt vekt på bevisstgjøring av det ansvaret du har og de holdningene du bør ha som mester

Nytt nettbasert studietilbud innen organisasjon og ledelse. Norges idrettshøgskole (NIH) tilbyr et nytt e-læringskurs innen organisasjon og ledelse. Kurset er fleksibelt, nettbasert og tilbys med og uten studiepoeng Studiet er et nettbasert tilbud til alle Fagforbundets medlemmer. Det består av tilsammen 30 studiepoeng og det er avsluttende eksamen i hvert emne. Undervisning og eksamen i to emner pr semester. Studiet består av fire emner: 1. VERDIBASERT LEDELSE (7,5 studiepoeng) Emne med spesielt fokus på organisasjoners grunnelggende verdier Kurs i ledelse og strategi. I kategorien ledelse og strategi finner du alle typer lederkurs innen lederutviklingskurs, endringsledelse, prosjektledelse, etikk og bedriftskultur med mer. Du finner også kurs for kvalitetssikring, selskapsrett og styrearbeid

Prosjektledelse (nettbasert) - Universitetet i Sørøst-Norg

 1. Bestått Ledelse trinn A eller Beredskapsutdanning trinn 1 og nettbasert test. Faglig innhold. Operativ psykologi; Teamsamarbeid; Menneskets adferd i stress-situasjoner; Taktikk; Organisering og ledelse av innsatser; Praktisk ledertrening; Vurderingsform. Kurset avsluttes med en praktisk eksamen som vurderes til bestått/ikke bestått
 2. Dette kurset er et nettbasert selvstudium. På vår læringsplattform får du tilgang til undervisningsvideoer og -materiell, som sammen med tekstbok og oppgavebok dekker hele nivå A1. Du har tilgang til læringsplattformen i åtte måneder, og bestemmer selv hvor fort du vil gå fram
 3. ..
 4. Organisasjon og ledelse gir innsikt i hvordan organisasjoner fungerer og ulike måter å konstruere organisasjoner på for å nå ulike mål og oppgaver. Organisasjon og ledelse gir deg kunnskap om hvordan organisasjoner fungerer, at deres oppgave er å nå de mål de har satt seg, at kjernen i organisasjoner er oppgaveløsning og at organisasjoner er avhengig av å samhandle med andre for å.

Faglig ledelse ­ Del 2. Del 2 av byggelederutdanningen nettbasert. Meld meg på. Nettbasert emne om mobbing; Videreutdanning - Aktivitetspedagogikk for AKS; Videreutdanning - Lekbasert læring for de eldste i barnehagen; Videreutdanning - Skolemiljø og ledelse; CLASS - Observasjon av kvalitet i skolen; Klasseledelse og læringsfremmende relasjoner i videregående opplærin

Etter- og videreutdanning | Universitetet i Bergen

Nettbasert - Fagakademie

Gjennom den fleksible bacheloren i økonomi og ledelse tilbyr vi deg som student/arbeidstaker muligheten til å gjennomføre en bachelorutdanning selv om jobb, bosted eller andre forhold gjør at fulltidsstudiet på campus er utelukket. Studiet går over 4 år, og vil i stor grad være nettbasert Han fikk innsyn og ny kunnskap om mange forskjellige områder innenfor ledelse og helseadministrasjon. Program Director Healthcare Program, DNV GL 22. feb. 2017 11:58 Master i helseadministrasjon endret karriereplanene til Frédéric Courivaud Søk på nettbasert kurs. Her søker du på nettbaserte kurs. Postadresse. Addisco Postboks 8906, Youngstorget 0028 Oslo. Mesterutdanningen - faglig ledelse, grafiske fag - nettbasert Faglig ledelse bygger videre på Bedriftsledelse og knytter problemstillinger og metoder til konkrete utfordringer i eget mesterfag. Det blir lagt vekt på bevisstgjøring av det ansvaret du har og de holdningene du bør ha som mester

Kristendom, religion, livssyn og etikk, KRLE, årsstudium - NLA

Årsstudium i ledelse - Universitetet i Sørøst-Norg

Masterprogrammet i ledelse er et erfaringsbasert studium i ledelse med ulike spesialiseringsretninger. Studiet tar for seg de utfordringer en leder står overfor, og studentene får en utdanning som gir kunnskap og ferdigheter i ledelse, strategisk tenkning, organisasjonsutvikling og jus Nettbasert kurs i brannvern Gjennomført internopplæring iht. utfylt opplæringsbok for Ledelse trinn D Forkurs før kursstart Høgskoleutdanning (180 studiepoeng/60 vekttall) eller teknisk fagskole og gjerne lederpraksis fra andre virksomheter enn brann- og redningsvesenet, elle Legg til i kalender 03-11-2020 09:00:00 04-11-2020 16:00:00 Europe/Oslo Slik lykkes du som fasiliterende leder - 40042 <p>Du som leder er ansvarlig for å skape resultater og lede endringer, men fremtidens arbeidsliv stiller nye krav til deg som leder; utfordringer skal løses med mer samhandling, kreativitet og innovasjon, hierarki og makt er på vikende front

nettbasert Opprett Jobbagent. Jobbagenten er opprettet. Ledelse 0. Ledelse innenfor ingeniør og teknik 0. Personale og HR 0. Prosjektledelse 0. Salgsledelse 1. Topledelse og bestyrelse 0. Økonomiledelse 1. Handel og service 1. Barnepasning 0. Bud og utbringning 0. Detaljhandel 0. Detaljledelse 0 Lanserer nytt, nettbasert kurs i HMS-ledelse. UiS etter- og videreutdanning tilbyr nå et fleksibelt nettbasert kurs med navn Grunnleggende HMS-ledelse. Deltakerne velger selv om de vil ta studiepoeng, hvor lang tid de vil bruke på gjennomføringen - og når de vil ta eksamen Legg til i kalender 09-11-2020 09:30:00 10-11-2020 16:30:00 Europe/Oslo Ledelse i prosjekter - 39996 <p>Rollen som prosjektleder er sammensatt og krever mestring av mange oppgaver. Få full kontroll i dine prosjekter og bli en profesjonell prosjektleder.</p> <p>Bli med på et spennende todagers kurs der du får eksperttipsene og verktøyene for hvordan man best leder ressurspersoner med ulik. Mastergrad med vekt på pedagogisk ledelse gir jobbmuligheter som ledere innen skoleadministrasjon og for pedagogisk utviklingsarbeid i kommuner, fylkeskommuner og i statlige organ. Innen sosial- og helsesektoren, privat næringsliv, i ulike typer massemedia, i organisasjoner og virksomheter, vil et pedagogisk ledelsesperspektiv være nyttig GRUNNLEGGENDE HMS-LEDELSE (bacheloremne): Dette kurset er nettbasert - og du velger selv om du vil ta det med eller uten 5 studiepoeng. Kurset møter myndighetenes krav til HMS-opplæring av ledere, verneombud og HMS-ansvarlige

Organisasjon og ledelse - Studer ved siden av job

 1. Master i ledelse, Kristiansand, Norway. 139 liker dette. Master i ledelse er et erfaringsbasert masterprogram ved Universitetet i Agder,spesielt tilpasset for deg som ønsker å kombinere jobb og og..
 2. Kurset er helt nettbasert, og du arbeider med stoffet når det passer for deg. Det består av forelesninger, test deg selv oppgaver, litteratur som skal leses, en obligatorisk innleveringsoppgave underveis i kurset og til slutt innlevering av en prosjektoppgave som teller som eksamen
 3. Det tilbys et bredt valg av etter- og videreutdanninger fra våre høyskoler og universitet. Her finner du en oversikt som kan være relevante for en vernepleier
 4. Kjøp 'Økonomi og ledelse (Dalefag) lærerressurs, Nettbasert, årslisens' av Johan T. Dale fra Fagbokforlaget

Delvis nettbasert Studiepoeng: 30 Antall samlinger høst og vår: 3 + 3 Studiested: Trondheim Mer informasjon om studiet: https://dmmh.no/studier/pedagogisk-ledelse. Ledelse av utviklings- og endringsarbeid. Har du tatt Nasjonal utdanning for rektorer og har lyst på mer påfyll? Oversettelse og terminologi. Jurdist - juridisk oversettelse. Et nettbasert masterkurs i juridisk oversetting. Søk. NHH Norges handelshøyskole Telefon +47 55 95 90 00 Adresse. Elkraftfaget har i Norge vært sterkt knyttet til vannkraft. Nå er det alternative energikilder og energibærere og også den rivende utviklingen innen automasjon som preger fagområdet sterkest. Ekom er også kommet inn som et nytt emne. Studiet gir kompetanse for prosjektering og faglig ledelse og tilfredsstiller de teoretiske kvalifikasjonskrav for de som skal ha det faglige ansvar i. Miljøledelse - ISO 14000. Miljøledelse brukes for å regulere virksomheters innvirkning på ytre miljø. Det innebærer at en virksomhet formulerer miljøpolitikk og miljømål for å styre aktiviteter, produkter og tjenester Det nettbaserte HMS-systemet fra Grønn Jobb gjør det lovpålagte HMS-arbeidet enkelt. Systemet er 100% nettbasert og oppfyller myndighetenes krav fra Arbeidstilsynet

Høgskolen i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag fusjonerte 01.01.2016 med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). HiG ble etablert i 1994 som følge av den nasjonale omorganiseringen av høgere utdanning. HiG besto tidligere av profesjonshøgskolene Gjøvik ingeniørhøgskole og Sykepleierhøgskolen i Oppland, som ble slått sammen til en høgskole Noen som har studert ved Høyskolen i Kristiania? Jeg vurderer å ta en bachelor i Administrasjon og ledelse, nettbasert. Ser det er opptak hele tiden, og du kan bruke opp til seks år på studiet, om jeg har forstått det riktig. Jeg jobber 100%, men i rolige perioder kan jeg nok greie å studere helt.. Grunnkurs ledelse - nettbasert. Kurset er et selvstudium, og passer for personer som har eller er aktuelle for ledende funksjoner i bedriften, eller som av andre grunner vil ha nytte av en bred og grunnleggende opplæring i ledelsestemaer Vi i HMSdirekte har selv bakgrunn fra ledelse av forskjellige typer bedrifter, og vet hva som er viktig FOR DEG som bedriftsleder. Vi har pedagogisk kompetanse, og har tilrettelagt kurset slik at det skal være både lærerikt og matnyttig Del 1 av byggelederutdanningen nettbasert. Ved bestått eksamen i Faglig ledelse er du kvalifisert til å søke om mesterbrev, dersom du har svennebrev som tømrer, murer eller rørlegger. En annen mulighet er å bygge mer kompetanse med studiet Prosjektledelse for å kunne lede større byggeprosjekter

5 tips til hvordan lage et fantastisk nettbasert kurs Å lage et nettbasert kurs kan være vanskelig dersom det er første gang du faktisk prøver deg på dette. Et nettbasert kurs innebærer at man gjennomfører et kurs nettbasert enten gjennom en rekke videoklipp, tekstbasert eller kombinasjon av videoklipp og tekstbasert via en læringsplattform HMS kurs på nett. I stedet for bruke penger på dyre 40 timers HMS kurs kan du i stedet ta HMS kurset online.. Våre kurs forholder seg til retningslinjene gitt av Arbeidstilsynet og blir kontinuerlig oppdatert I løpet av de siste tiårene har man fra politisk hold gitt utrykk for et ønske om mer systemrettet arbeid i PPT. St. meld. nr. 16 (2006-2007), St. meld nr.18 (2010-2011) understreker blant annet behovet for å arbeide mer forebyggende med vekt på systemrettet arbeid og tidlig innsats

LEDELSE, DELTID (årsstudium) - Skoler Studier

 1. Å ta en MBA eller master ved NHH Executive betyr at du får tilgang til et unikt læringsmiljø, hvor du sammen med et håndplukket kull av kvalifiserte og motiverte deltakere blir en del av et engasjerende og effektivt studieopplegg
 2. Delvis nettbasert Studiepoeng: 30 Antall samlinger høst og vår: 3 + 3 Studiested: Oslo Mer informasjon om studiet: https://oslomet.no/studier/lui/evu-lui.
 3. Mangfold er en styrke for samfunnet og den enkelte virksomhet, men for å hente ut fordelene kreves gode systemer og en hensiktsmessig ledelse. Norsk Standard for mangfoldsledelse (NS 11201) er et nyttig verktøy for alle virksomheter, sto..
 4. - nettbasert gjennomføring I et samfunn som i økende grad er basert på utnyttelse av kunnskap, vil en organisasjons verdi og livsgrunnlag avhenge av evnen til å mestre komplekse prosesser, omstille seg hurtig og anvende medarbeidernes ressurser for å oppnå konkrete mål. Organisasjoner kan ses p

Studiesenteret Midt-Troms - Ledelse, nettbasert

 1. Årsstudium i Idéhistorie - Nettbasert . istrasjon? Årsstudium i ledelse ved UiT vil gi deg alt du trenger for å bli en god leder, enten du har ambisjoner om å bli leder eller allerede er det ; istrasjon.Det er 5 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 5 studiesteder
 2. - Etterhvert ønsker vi å utvide emnene til også å gjelde økonomi, ledelse, kvalitetsledelse og HMS. Klarer vi det betyr det at vi på lengre sikt kan tilby et nettbasert tverrfaglig årsstudium i havbruksdrift, og det til en stor distriktsnæring i grønn omstilling med stort kompetansebehov, sier Lysfjord
 3. Bedriftsøkonomi (nettbasert) - årsstudium: 60 stp. Ledelse, nettbasert - årsstudium: 60 stp. Naturbasert reiseliv og entreprenørskap - årsstudium: 60 stp. Praktisk prosjektledelse - årsstudium: 30 stp. Prosjektledelse, nettbasert: 90 stp. Strategisk ledelse og økonomi - erfaringsbasert maste
 4. RIG LEDELSE, nettbasert - lokalt opptak til 15. PPU tas innen en avtalt tidsperiode. Engelsk, årsstudium, samlings- og nettbasert. En nettbasert videreutdanning på 30 studiepoeng for lærere 1. Masterstudier, videreutdanning og PPU. Undervisningsform: Deltid, i utgangspunktet nettbasert med samlinger

Vi tilbyr årsstudium i organisasjon og ledelse gir deg innføring i fagområdet og kan kombineres med andre studier for å gi grunnleggende kompetanse innenfor organisasjon og ledelsesfag. Emner innen jus og økonomi inngår også i studieløpet Dette er et rent nettbasert norskkurs hvor du ikke møter på skolen. All undervisning og veiledning forgår via internett. Kurset bruker Min Vei som digital lærebok og alle oppgaver leveres på nett. Kurset er på 5 timer per uke hvor du får tett oppfølging av din lærer. Kurset har kontinuerlig opptak

Master i Ledelse - Universitetet i Agde

Prosjektledelse, nettbasert Ønsker du deg formell prosjektkompetanse? Arbeider du allerede med Videre kan studenten reflektere over hvilke styringsverktøy og lederstil/type ledelse som best egner seg til å løse ulike prosjektfaglige problemstillinger og kunne justere dette under veiledning DN Ledelse Podkaster FSN-selskap kjøper nettbasert baderomssuksess En tidligere eggbonde har tjente gode penger på å utfordre den etablerte rørlegger-bransjen. Nå selger han VVSkupp til et selskap kontrollert av Frode Strand-Nielsens FSN Capital nettbasert Opprett Jobbagent. Jobbagenten er opprettet. Ledelse 0. Ledelse innenfor ingeniør og teknik 0. Personale og HR 0. Prosjektledelse 0. Salgsledelse 1. Topledelse og bestyrelse 0. Økonomiledelse 1. Handel og service 2. Barnepasning 0. Bud og utbringning 0. Detaljhandel 0. Detaljledelse 0

Arabisk nettstudier | Etter- og videreutdanning

Ønsker du deg prosjektkompetanse? Arbeider du med prosjekter eller ønsker du å lære om prosjektarbeid? Dette nettbaserte studiet på 30 studiepoeng gir deg redskapene du trenger Ledelse, nettbasert - årsstudium SØKNADSFRIST 15.APRIL FOR MER INFORMASJON SJEKK: www.stud-fin.no Studiet har som mål å heve ledelseskompetansen i næringsliv og offentlig forvaltning. Målgruppen er.. Ledelse er et fag på lik linje med andre fag. For å bli en dyktig leder trengs både kunnskap og erfaring. Vi må skaffe oss teoretisk kunnskap, trene på og ta den i bruk og reflektere over de resultatene vi oppnår. Når vi gjør dette sammen med andre, får vi også tilbakemeldinger på egne synspunkter og personlig væremåte

Ledelse har vært et naturlig fenomen i menneskelivet til alle tider (Van Vugt, Hogan, & Kaiser, 2008). Ledelse er et viktig fagfelt og sentralt for verdiskapningen i Norge. «God ledelse er helt avgjørende både for å gi gode tjenester og for å forbedre tjenester som ikke er gode nok», sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i arbeidet om klarere krav til ledelse i helse- og omsorgsektoren Derfor tilbyr DigitalNorway og OsloMet studiet «Digital transformasjon og ledelse» som et nettbasert etter- og videreutdanningsprogram på bechelor-novå. Programmet er rettet mot klyngene og SMB-segmentet, og er tilrettelagt slik at ledere kan anvende læringen direkte i egen virksomhets endringsprosesser Fagskolestudiet Grøntanleggsforvaltning - hageplanlegging, skjøtsel og ledelse er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere. Etter endt Fagskoleutdanningen er fleksibel ved at den tilbys nettbasert med samlinger. Undervisningen og veiledningen foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert C2U Academy tilbyr et bredt utvalg av studier innen Lean og kontinuerlig forbedring. Vi benyttre vår egen modell for Lean læring (Lean Learning) der vi kombinerer læring på arbeidsplassen med læring i samlinger og læring på nett

Ledelse og strategi - nettbasert - Kurs - NTN

Med årsstudium i KRLE får du undervisningskompetanse i KRLE for grunnskolen og i religion for videregående skole. Du blir rustet til å arbeide i en stadig mer multikulturell og multireligiøs skole. NLA Høgskolen tilbyr årsstudiet både i Oslo, i Bergen og nettbasert • utøve ledelse av medarbeidere innenfor rammene gitt av gjeldende lover og forskrifter• utøve ledelse på en måte som motiverer medarbeidere, og utvikler en god organisasjon med godt arbeidsmiljø og effektiv ressursbruk • Utøve ledelse basert på tillit, og ikke kontroll Ledelse av utviklings- og endringsarbeid er mer aktuelt enn noen sinne, noe desentralisert kompetanseutvikling og fagfornyelsen er gode eksempel på. Gjennom videreutdanningen tilegner du deg kunnskap, holdninger og ferdigheter som er nødvendige for å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere utviklings- og endringsarbeid ved egen skole Søk etter de beste PhD-programmene 2021. Spar tid og kontakt skolen direkte her

Studiesenteret Midt-Troms - Ledelse, nettbasert - årsenhet

Kursdatoer: 18.8., 25.8., 1.9. og 8.9. Alle dager kl. 16.00. Etablererkurset går over fire kvelder, hvor hver kveld varer i 2 timer. Kurset krever ingen spesielle. Sted: Nettbasert, OSLO. Område: Sentralt arrangert. Ledelse på norsk Parat vil gjennom en rekke nettbaserte møter og foredrag belyse ulike sider ved ledelse på norsk. Hva skaper god ledelse? Hvordan kan man som leder bidra til samarbeid, involvering og dialog på arbeidsplassen Om oss. Barnehageforum er et nettbasert verktøy for barnehager, utviklet av barnehagelærere for ansatte i barnehagen. Vi har over 2000 barnehager og enda flere privatpersoner som medlemmer og opp mot 30 tusen ansatte har tilgang til fagartikler, tips, ideer og unike verktøy til inspirasjon i barnehagehverdagen

Kurs med studiepoeng: Idrettens lederskap | NorgesOrganisasjon og ledelse - master på deltid - NTNU

FranklinCovey hjelper organisasjoner å oppnå nye og bedre resultater gjennom å endre vaner og atferd blant ledere, selgere og medarbeidere. Våre løsninger består av innhold, verktøy og prosesser innen områdene: strategi-gjennomføring, komplekse salg, kulturbygging, produktivitet, selvledelse og ledelse Kjenne til ledelse på fem ulike nivåer: Ideologisk ledelse, strategisk ledelse, administrativ ledelse og operativ ledelse, samt selvledelse; I kursgjennomføringen ved BI Nettstudier benyttes nettbasert undervisningsplattform i kombinasjon med samlinger Rekruttering til ledelse i politiet skjer ofte internt, og overgangen fra å være fagperson eller tillitsvalgt til å bli leder kan være både utfordrende og krevende. Studiet er organisert som et nettbasert deltidsstudium og skal som hovedregel gjennomføres i løpet av 3-4 måneder Dette studiet gir kompetanse for teknisk drift og vedlikehold av større bygg, samt fokus på ledelse, administrasjon og forvaltning. Studiet gjør deg kvalifiserer til å lede forvaltning, teknisk drift, vedlikehold og utvikling av større bygg og eiendommer. Opptakskrav Fullført og bestått FDV-tekniker (FTB55N)

 • Kampanjekode foss sport.
 • Sang til barn fra foreldre.
 • Kjøp fyrstikker.
 • Ecdc memmingen knaben.
 • Mff match idag.
 • Why does kerberos need two type of tickets and two types of servers?.
 • Muslija fifa 18.
 • The good earth manfred mann.
 • Hva er lacrosse.
 • Kjøpe poppeloppane.
 • Assetto corsa mods cars.
 • Alkohol og fettforbrenning.
 • Tanzkurse schleswig flensburg.
 • Barcelona sevilla live ticker.
 • To brødre hønefoss.
 • Taktekker oslo.
 • Sintomas del papiloma humano en mujeres.
 • Restaurant eger.
 • Karriereveiledning uio.
 • Meny ny uniform.
 • Berliner redewendungen sprüche.
 • Hip hop dans bærum.
 • Arnsberg bezienswaardigheden.
 • P circle symbol.
 • Tekster om valg.
 • Beer brew kjøleskap.
 • Komplementære farger.
 • Familotel ebbinghof schmallenberg.
 • Dc cinematic universe order.
 • Influensa gravid risiko.
 • Tanzschule wetterau.
 • Thomas felberg nrk.
 • Krypton tv series.
 • Kinderaktivitäten bielefeld.
 • Renee zellweger mor.
 • Kein download möglich android.
 • Cuba befolkning.
 • Sonic forces score.
 • Ludwig und beer landshut speisekarte.
 • Hva betyr sure.
 • Hsv 2 smitte.